? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest chrapanie?

Poj´┐Żcie chrapania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja chrapania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

chrapanie - to dolegliwo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra najcz´┐Żciej powstaje wskutek drga´┐Ż wiotkiej cz´┐Żci podniebienia oraz j´┐Żzyczka, kt´┐Żry stanowi jego zako´┐Żczenie. Dolegliwo´┐Ż´┐Ż ta wyst´┐Żpuje tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie w trakcie snu. W´┐Żwczas to mi´┐Żnie podniebienia mi´┐Żkkiego staj´┐Ż si´┐Ż rozlu´┐Żnione, a j´┐Żzyk wr´┐Żcz zapada si´┐Ż do ty´┐Żu. Usta automatycznie si´┐Ż w´┐Żwczas otwieraj´┐Ż i w konsekwencji dzia´┐Żania tych wszystkich czynnik´┐Żw- przestrze´┐Ż gard´┐Ża ulega zw´┐Żeniu. Powietrze ma znacznie utrudnion´┐Ż drog´┐Ż (nie mo´┐Że przep´┐Żywa´┐Ż normalnie przy wdechu i wydechu)- st´┐Żd te´┐Ż pojawia si´┐Ż znany nam efekt d´┐Żwi´┐Żkowy, znany potocznie chrapaniem.

Co ciekawe, chrapi´┐Ż tylko niekt´┐Żre osoby. Najcz´┐Żciej przyczyn´┐Ż tej dolegliwo´┐Żci staj´┐Ż si´┐Ż zaburzenia dro´┐Żno´┐Żci nosa (np. u alergik´┐Żw) lub przerost anatomicznych struktur, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w obr´┐Żbie gard´┐Ża (np. przerost migda´┐Żk´┐Żw). Takie przyczyny z powodzeniem mo´┐Żna leczy´┐Ż- w´┐Żwczas chrapanie powinno zosta´┐Ż wyeliminowane. Czasami jednak jego przyczyn´┐Ż staj´┐Ż si´┐Ż nasze nawyki czy z´┐Ży styl ´┐Życia. Chrapanie towarzyszy osobom oty´┐Żym, spo´┐Żywaj´┐Żcym leki nasenne oraz osobom, kt´┐Żre pij´┐Ż alkohol bezpo´┐Żrednio przed snem.

Dolegliwo´┐Ż´┐Ż, jak´┐Ż jest chrapanie, sama w sobie nie jest a´┐Ż tak gro´┐Żna. Zasadniczo przeszkadza ona przede wszystkim osobom, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w bliskich kontaktach z chrapi´┐Żcym. W niekt´┐Żrych przypadkach chrapanie mo´┐Że by´┐Ż powi´┐Żzane z do´┐Ż´┐Ż powa´┐Żnym schorzeniem. Mo´┐Że by´┐Ż jednym z objaw´┐Żw bezdechu sennego. Zatem dla pewno´┐Żci u chrapi´┐Żcej osoby powinno wykona´┐Ż si´┐Ż badanie- tak zwane „badanie nocne”. Dzi´┐Żki niemu b´┐Żdzie mo´┐Żna sprawdzi´┐Ż, czy chrapaniu towarzysz´┐Ż bezdechy czy nie. W tym celu trzeba b´┐Żdzie przez jedn´┐Ż noc monitorowa´┐Ż okre´┐Żlone parametry u takiego pacjenta. W´┐Żwczas b´┐Żdzie wiadomo, czy trzeba b´┐Żdzie podejmowa´┐Ż leczenie w kierunku bezdechu, czy jedynie ogranicza´┐Ż dolegliwo´┐Żci zwi´┐Żzane z chrapaniem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Ż logistyki
model ekonomiczny
gor´┐Żczka trzydniowa
organizacja
wojna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.