? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest choroby jelita grubego?

Poj´┐Żcie chor´┐Żb jelita grubego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja chor´┐Żb jelita grubego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

choroby jelita grubego - Jest wiele chor´┐Żb charakterystycznych dla jelita grubego. Do najwa´┐Żniejszych z nich nale´┐Ż´┐Ż: choroba Le´┐Żniowskiego-Crohna, uchy´┐Żkowato´┐Ż´┐Ż jelita grubego, wrzodziej´┐Żce zapalenie jelita grubego oraz zesp´┐Ż wra´┐Żliwego jelita.

Choroba Le´┐Żniowskiego-Crohna to inaczej m´┐Żwi´┐Żc- przewlek´┐Że zapalenie fragmentu przewodu pokarmowego. Niestety jeszcze nie zosta´┐Ża opracowana metoda, kt´┐Żra skutecznie leczy t´┐Ż chorob´┐Ż. Na chwil´┐Ż obecn´┐Ż idealnym wyj´┐Żciem jest po prostu usuni´┐Żcie zainfekowanego odcinka. W´┐Żr´┐Żd objaw´┐Żw tej choroby najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Ż b´┐Żle brzucha oraz biegunka. Opr´┐Żcz tego pojawia si´┐Ż gor´┐Żczka oraz krwotoki. U chorego mo´┐Żna zaobserwowa´┐Ż brak apetytu, a w konsekwencji- utrat´┐Ż masy cia´┐Ża.

Uchy´┐Żkowato´┐Ż´┐Ż jelita grubego to pojawienie si´┐Ż uwypukle´┐Ż (woreczk´┐Żw) w ´┐Żcianie jelita grubego. Dolegliwo´┐Ż´┐Ż ta pojawia si´┐Ż szczeg´┐Żlnie u os´┐Żb starszych (po 50-tym roku ´┐Życia). Chorzy skar´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w´┐Żwczas na b´┐Żle brzucha (szczeg´┐Żlnie po lewej stronie, w tak zwanym dole biodrowym) oraz na zaparcia i krwawe biegunki. Leczenie to przede wszystkim podawanie ´┐Żrodk´┐Żw farmakologicznych, g´┐Ż´┐Żwnie o charakterze rozkurczowym i przeciwb´┐Żlowym oraz odpowiednia dieta. W niekt´┐Żrych przypadkach konieczny jest zabieg operacyjny.

Wrzodziej´┐Żce zapalenie jelita grubego powstaje na wskutek zapalenia b´┐Żony ´┐Żluzowej okr´┐Żnicy oraz odbytnicy, w zwi´┐Żzku z czym dochodzi do owrzodzenia tych miejsc. Symptomy tego schorzenia to przede wszystkim krwawa biegunka oraz b´┐Żle podbrzusza, szczeg´┐Żlnie przed wypr´┐Żnianiem si´┐Ż. Poza tym objawom towarzyszy gor´┐Żczka oraz og´┐Żlne os´┐Żabienie oraz utrata wagi. Nieleczone schorzenie mo´┐Że doprowadzi´┐Ż do powa´┐Żnych uszkodze´┐Ż w´┐Żtroby, dlatego te´┐Ż konieczne jest w tym przypadku leczenie farmakologiczne a w uzasadnionych przypadkach- operacja.

Z kolei zesp´┐Ż dra´┐Żliwego jelita to inaczej m´┐Żwi´┐Żc- zaburzenie jego kurczliwo´┐Żci. To schorzenie pojawia si´┐Ż najcz´┐Żciej u kobiet, a jego przyczynami przewa´┐Żnie jest stres lub nieodpowiednia dieta. Mo´┐Że do niego doj´┐Ż´┐Ż tak´┐Że na skutek zatru´┐Ż pokarmowych czy innych chor´┐Żb. Wyst´┐Żpuje kilka postaci objaw´┐Żw tego schorzenia. Mo´┐Że dochodzi´┐Ż do wyst´┐Żpowania b´┐Żlu oraz zapar´┐Ż. Mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż ci´┐Żg´┐Ża lub czasowa biegunka. Mog´┐Ż tak´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż mieszane objawy. Leczenie to przede wszystkim farmakologia i dieta bogatoresztkowa. Podaje si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie leki przeciwb´┐Żlowe oraz rozkurczowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  klatka piersiowa
gor´┐Żczka trzydniowa
konflikt
rekreacja fizyczna
resocjalizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.