? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest choroba?

Poj´┐Żcie choroby i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja choroby napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

choroba - to pewna dysfunkcja organizmu ´┐Żywego polegaj´┐Żca na tym, ´┐Że harmonia i r´┐Żwnowaga w danym organizmie ´┐Żywym jest zak´┐Ż´┐Żcona przez r´┐Żne czynniki chorobotw´┐Żrcze. Czynniki te atakuj´┐Ż wybrane elementy w danym organizmie ´┐Żywym, mniej lub bardziej trwale uszkadzaj´┐Żc go, wprowadzaj´┐Żc chaos, zak´┐Ż´┐Żcaj´┐Żc normalne funkcjonowanie chorego organizmu.

Istnieje szereg czynnik´┐Żw chorobotw´┐Żrczych, w´┐Żr´┐Żd kt´┐Żrych wyr´┐Żniamy np. wirusy, bakterie, robaki, roztocza, grzyby czy r´┐Żne mikroorganizmu dostaj´┐Żce si´┐Ż do organizmu ´┐Żywego i upo´┐Żledzaj´┐Żce jego normalny spos´┐Żb funkcjonowania. Ze wzgl´┐Żdu na zaatakowany element organizmu ´┐Żywego przez czynniki chorobotw´┐Żrcze rozr´┐Żniamy r´┐Żne typy chor´┐Żb, w´┐Żr´┐Żd nich s´┐Ż np. choroby psychiczne (np. depresje, fobie, psychozy, uzale´┐Żnienia), choroby serca (np. dusznica bolesna, zaburzenia rytmu), choroby p´┐Żuc (np. astma, pylice, nowotwory), choroby ko´┐Żci i staw´┐Żw (np. osteoporoza, infekcje i guzy), choroby sk´┐Żry (np. pokrzywki, pryszcze) i szereg innych. Szczeg´┐Żlnym typem chor´┐Żb s´┐Ż choroby dziedziczne, czyli te, kt´┐Żre obecne s´┐Ż w organizmie od momentu po´┐Ż´┐Żczenia kom´┐Żrki jajowej z plemnikiem, tj od chwili powstania danego organizmu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  teatr
reumatyzm
trade marketing
unia
w´┐Żdka gatunkowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.