? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ceramika?

Poj´┐Żcie ceramiki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ceramiki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ceramika - nazwa ceramika pochodzi z j´┐Żzyka greckiego, w kt´┐Żrym na okre´┐Żlenie wyrob´┐Żw ceramicznych u´┐Żywa si´┐Ż s´┐Żowa kerameo´┐Żs. Dawniej za ceramik´┐Ż uwa´┐Żano r´┐Żnego rodzaju przedmioty, kt´┐Żre po wykonaniu z gliny by´┐Ży suszone i wypalane. Obecnie wyroby ceramiczne mog´┐Ż te´┐Ż by´┐Ż wykonywane z mas ceramicznych, b´┐Żd´┐Żcymi nieorganicznymi zwi´┐Żzkami metali z niemetalami, kt´┐Żre po r´┐Żcznym lub maszynowym ukszta´┐Żtowaniu poddawane s´┐Ż obr´┐Żbce cieplnej.

Zalety ceramiki to odporno´┐Ż´┐Ż chemiczna, odporno´┐Ż´┐Ż na dzia´┐Żanie wysokich temperatur i czynnik´┐Żw mechanicznych, twardo´┐Ż´┐Ż i dobre w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci elektryczne.

Ceramika ma bardzo d´┐Żug´┐Ż histori´┐Ż si´┐Żgaj´┐Żc´┐Ż paleolitu. W Polsce znana jest od 6 tysi´┐Żcy lat. Obecnie stosowana jest w budownictwie (np. ceg´┐Ży, pustaki, dach´┐Żwki i akcesoria dachowe), przemy´┐Żle (ceramiczne wyroby ogniotrwa´┐Że, elektroceramika, bioceramika, ceramika kanalizacyjna, pigmenty, farby, barwniki ceramiczne, ceramika specjalna), ceramice artystycznej (bior´┐Żc pod uwag´┐Ż surowce wyr´┐Żnia si´┐Ż: wyroby garncarskie, wyroby fajansowe wyroby kamionkowe wyroby porcelanowe wyroby porcelitowe; a uwzgl´┐Żdniaj´┐Żc wyroby ceramiki artystycznej nale´┐Ży wymieni´┐Ż: ceramik´┐Ż u´┐Żytkow´┐Ż, ceramik´┐Ż dekoracyjn´┐Ż, ceramik´┐Ż reklamow´┐Ż, ceramik´┐Ż pami´┐Żtkow´┐Ż).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  PIT
r´┐Żwnowaga
bulimia
wojna
mityzacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.