? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cena?

Poj´┐Żcie ceny i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ceny napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cena - poj´┐Żcie jest wieloznaczne, sk´┐Żd istnieje wiele desygnat´┐Żw nazwy „cena”. Np. cena jest poj´┐Żciem zaczerpni´┐Żtym z prawa, gdzie oznacza pewne ´┐Żwiadczenie, okre´┐Żlon´┐Ż kwot´┐Ż pieni´┐Żn´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż nabywaj´┐Żcy jaki´┐Ż towar zobowi´┐Żzuje si´┐Ż zap´┐Żaci´┐Ż osobie dany przedmiot sprzedaj´┐Żcej. Ustalanie cen, jako okre´┐Żlonych ´┐Żwiadcze´┐Ż reguluje prawo, w Polsce zajmuje si´┐Ż tym Kodeks Cywilny. Ceny dzielimy na te, kt´┐Żre s´┐Ż dobrowolnie ustalane przez sprzedaj´┐Żcych i na tak zwane ceny urz´┐Żdowe, tj. z g´┐Żry ustalone przez pa´┐Żstwo. W´┐Żr´┐Żd cen urz´┐Żdowych wyr´┐Żniamy ceny: sztywne, minimalne, maksymalne, wynikowe. Ustalaj´┐Ż je odpowiednie rozporz´┐Żdzenia Rady Ministr´┐Żw.

Cena jest r´┐Żwnie´┐Ż poj´┐Żciem stosowanym w ekonomii, i jako taka oznacza ona to, i´┐Ż pewne dobra sprzedaj´┐Żcy oddaje kupuj´┐Żcemu za inne dobra. Dobra, jakie otrzymuje sprzedaj´┐Żcy w zamian za odst´┐Żpienie od swych przedmiot´┐Żw, b´┐Żd´┐Żcych elementem sprzeda´┐Ży ustala cena. Poj´┐Żcie cena w danej definicji jest wymienne z poj´┐Żciem koszt. Tak pojmowana cena spe´┐Żnia nast´┐Żpuj´┐Żce funkcje: stymulacyjna, redystrybucyjna, informacyjno-bod´┐Żcowa, agregacyjna.

Cena to tak´┐Że poj´┐Żcie z marketingu, gdzie wyra´┐Żona jest ona, jako okre´┐Żlona relacja mi´┐Żdzy dwoma przedmiotami, a wyra´┐Żona zawsze w kwocie pieni´┐Żnej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  software
lasy tropikalne
obelisk
przest´┐Żpstwo
zarz´┐Żdzanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.