? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż cele firmy?

Poj´┐Żcie celi firmy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja celi firmy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cele firmy - jest to jedno z najwa´┐Żniejszych poj´┐Ż´┐Ż z zakresu przedsi´┐Żbiorczo´┐Żci, kt´┐Żre okre´┐Żla ekonomiczn´┐Ż stron´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci firmy.

Cele i ich ustalenie pozwala na zwi´┐Żkszenie sprzeda´┐Ży, wypromowanie produktu lub oferowanej us´┐Żugi oraz poprawienie organizacji pracy. Cel jest definiowany jako stan, do kt´┐Żrego powinna d´┐Ż´┐Ży´┐Ż firma. Okre´┐Żlenie kierunku pozwala na lepsze skoordynowanie wysi´┐Żk´┐Żw, daje lepsze i daj´┐Żce si´┐Ż skontrolowa´┐Ż standardy wydajno´┐Żci. Ustalaj´┐Żc d´┐Ż´┐Żenia nale´┐Ży wzi´┐Ż´┐Ż pod uwag´┐Ż potencjalnych klient´┐Żw, rozw´┐Żj firmy i pracownik´┐Żw oraz spos´┐Żb jej dzia´┐Żania.

Cele dziel´┐Ż si´┐Ż na ekonomiczne czyli te, kt´┐Żre maj´┐Ż przynie´┐Ż´┐Ż zysk oraz na cele pozaekonomiczne np. poprawa wizerunku danej marki. Cele firmy mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż podzieli´┐Ż wed´┐Żug hierarchii s´┐Ż to cele: g´┐Ż´┐Żwne, po´┐Żrednie oraz subcele. Inny podzia´┐Ż polega na uwzgl´┐Żdnieniu poziom´┐Żw na nadrz´┐Żdne i podrz´┐Żdne oraz podzia´┐Ż ze wzgl´┐Żdu na czas: operacyjny, taktyczny i strategiczny. Cel strategiczny firmy mo´┐Że by´┐Ż wyra´┐Żony w postaci ilo´┐Żciowej lub jako´┐Żciowej. G´┐Ż´┐Żwnymi celami strategicznymi s´┐Ż: zysk, udzia´┐Ż w rynku, wielko´┐Ż´┐Ż sprzeda´┐Ży oraz wykreowanie produktu niewra´┐Żliwego na dzia´┐Żania konkurent´┐Żw. Ca´┐Ży czas pojawiaj´┐Ż si´┐Ż nowe cele, kt´┐Żre nale´┐Ży zrealizowa´┐Ż by firma dobrze prosperowa´┐Ża.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kultura osobista
instrukcja maskuj´┐Żca
cukrzyca
tuner
preferencje klient´┐Żw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.