? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cel?

Poj´┐Żcie celu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja celu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cel - jest tym, do czego si´┐Ż d´┐Ż´┐Ży. Dzi´┐Żki celowi dzia´┐Żania cz´┐Żowieka staj´┐Ż si´┐Ż ukierunkowane. Poza cz´┐Żowiekiem do celowego dzia´┐Żania zdolna jest tak´┐Że organizacja, grupa spo´┐Żeczna, a tak´┐Że ca´┐Że spo´┐Żecze´┐Żstwo. Posiadanie celu pozwala skoncentrowa´┐Ż uwag´┐Ż na jego realizacji, daje wizj´┐Ż, motywuje do kolejnych dzia´┐Ża´┐Ż i pozwala tak organizowa´┐Ż zasoby kt´┐Żrymi si´┐Ż dysponuje, by ich wykorzystywanie podporz´┐Żdkowane by´┐Żo efektowi, jaki zamierzamy osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż.

W rozumieniu psychologicznym cel mo´┐Że mie´┐Ż posta´┐Ż pozytywn´┐Ż (efekt, na kt´┐Żrego uzyskaniu nam zale´┐Ży), negatywn´┐Ż (efekt, kt´┐Żrego chcieliby´┐Żmy unikn´┐Ż´┐Ż). Forma pozytywna uznawana jest za bardziej efektywn´┐Ż.

Cel mo´┐Że mie´┐Ż charakter kr´┐Żtkoterminowy lub d´┐Żugoterminowy. W tym drugim przypadku osi´┐Żgni´┐Żcie celu b´┐Żdzie bardziej prawdopodobne, gdy zostanie podzielony na etapy lub konkretne kroki, kt´┐Żre kolejno nale´┐Ży zrealizowa´┐Ż. Cel powinien by´┐Ż dobrze sformu´┐Żowany i spe´┐Żnia´┐Ż kryteria konkretno´┐Żci (sformu´┐Żowany jednoznacznie), mierzalno´┐Żci (mo´┐Żliwy do jednoznacznego sprawdzenia), akceptowalno´┐Żci (nale´┐Ży chcie´┐Ż go wykona´┐Ż), powinien tak´┐Że by´┐Ż realistyczny (trzeba mie´┐Ż wystarczaj´┐Żce zasoby do jego realizacji) i okre´┐Żlony w czasie (powinien posiada´┐Ż termin).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  B2B
sen
funkcje pieni´┐Żdza
rynek przedsi´┐Żbiorstw
´┐Ża´┐Żcuch dostaw
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.