? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest cecha?

Poj´┐Żcie cechy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja cechy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

cecha - w´┐Ża´┐Żciwo´┐Ż´┐Ż, aspekt, przymiot, z psychologicznego punktu widzenia cech´┐Ż ludzk´┐Ż okre´┐Żlamy szereg przymiotnik´┐Żw, wzgl´┐Żdnie sta´┐Żych, wp´┐Żywaj´┐Żcych na ukszta´┐Żtowanie si´┐Ż naszej osobowo´┐Żci. Okre´┐Żlaj´┐Ż tendencj´┐Ż naszych zachowa´┐Ż i emocji. W psychologii osobowo´┐Żci powsta´┐Ża teoria cech, kt´┐Żra wskazuje charakterystyczne dla danego typu osobowo´┐Żci post´┐Żpowania.

Prowadzi si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż badania, testy osobowo´┐Żci okre´┐Żlaj´┐Żce cechy indywidualne danego cz´┐Żowieka. Cechy s´┐Ż bowiem uwarunkowane genami, ka´┐Żda cecha to inaczej w´┐Ża´┐Żciwo´┐Ż´┐Ż organizmu, dotycz´┐Żca jego reakcji biochemicznych, proces´┐Żw kom´┐Żrkowych, czy te´┐Ż budowy anatomicznej cia´┐Ża, a tak´┐Że funkcjonowania jego narz´┐Żd´┐Żw, w tym te´┐Ż psychiki. Co nie oznacza, i´┐Ż nie mo´┐Żna wp´┐Żyn´┐Ż´┐Ż na zmian´┐Ż swoich niekt´┐Żrych zachowa´┐Ż, czy te´┐Ż charakteru. Zmiana b´┐Żdzie wynika´┐Ż z psychologicznego aspektu, ale na pewno b´┐Żdzie to proces d´┐Żugotrwa´┐Ży i wymagaj´┐Żcy naszego du´┐Żego zaanga´┐Żowania.

Poza cechami psychologicznymi, wyr´┐Żnia si´┐Ż tak´┐Że cechy : biologiczne, logiczne, czasowe, fonologiczne, kulturowe, p´┐Żciowe, semantyczne, statystyczne, jubilerskie, dialektalne, podzielno´┐Żci, probiercze i wiele innych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czysto´┐Ż´┐Ż
bilans maj´┐Żtkowy
bezrobocie
doch´┐Żd
literatura
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.