? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bulimia?

Poj´┐Żcie bulimii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bulimii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bulimia - choroba, kt´┐Żr´┐Ż okre´┐Żla si´┐Ż mianem ´┐Żar´┐Żoczno´┐Żci psychicznej. Inaczej m´┐Żwi´┐Żc jest to chorobliwe objadanie si´┐Ż. Choroba ta wyst´┐Żpowa´┐Ża ju´┐Ż od wielu lat- po raz pierwszy okre´┐Żlenia „bulimia” u´┐Żyto ju´┐Ż w II wieku. Jednak dawniej nie by´┐Ża ona do ko´┐Żca uznawana za chorob´┐Ż.

Je´┐Żli chodzi o przyczyny wyst´┐Żpowania tej choroby, to mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Że wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż z nich bierze si´┐Ż z zaburze´┐Ż emocjonalnych i nieprawid´┐Żowego postrzegania rzeczywisto´┐Żci. Przyczyn´┐Ż zachorowania mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż na przyk´┐Żad odczucie, ´┐Że sami siebie nie akceptujemy, lub kiedy brakuje nam bliskiej osoby, kt´┐Żra pomog´┐Żaby rozwi´┐Żza´┐Ż nasze problemy. Cz´┐Żsto pojawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż w przypadku konflikt´┐Żw rodzinnych- dotyka przewa´┐Żnie dzieci, kt´┐Żre w ten spos´┐Żb pragn´┐Ż zwr´┐Żci´┐Ż na siebie uwag´┐Ż rodzic´┐Żw. Mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż by´┐Ż objawem uszkodzenia o´┐Żrodka syto´┐Żci w m´┐Żzgu. Najcz´┐Żciej jednak przyczyn´┐Ż jest po prostu brak akceptacji przez r´┐Żwie´┐Żnik´┐Żw czy ca´┐Że ´┐Żrodowisko.

W ostatnich latach pojawi´┐Ża si´┐Ż jeszcze jedna przyczyna, kt´┐Żra zmusza g´┐Ż´┐Żwnie dziewcz´┐Żta do ´┐Żwiadomego wprowadzenia si´┐Ż w bulimi´┐Ż. To presja wywierana przez otoczenie i media, kt´┐Żre na ka´┐Żdym kroku promuj´┐Ż szczup´┐Ży wygl´┐Żd. Dziewcz´┐Żta, chc´┐Żc dor´┐Żwna´┐Ż idea´┐Żom widzianym w telewizji, nadmiernie wyniszczaj´┐Ż sw´┐Żj organizm (bulimia lub anoreksja) co prowadzi czasem nawet do ´┐Żmierci.

Jak objawia si´┐Ż bulimia? Bulimia to choroba, w kt´┐Żrej chory ci´┐Żgle boi si´┐Ż przyty´┐Ż. To ci´┐Żg´┐Ża walka z cia´┐Żem oraz z jego potrzebami. Osoba chora ca´┐Ży czas walczy z potrzeb´┐Ż jedzenia- jednak od czasu do czasu ulega tej pokusie, i zaczyna si´┐Ż wr´┐Żcz ob´┐Żera´┐Ż. Po takim ataku nast´┐Żpuje wizyta w toalecie i wywo´┐Żywanie wymiot´┐Żw. Osoby chore zrobi´┐Ż wszystko, by pozby´┐Ż si´┐Ż pokarmu ze swojego organizmu- stosuj´┐Ż zatem zbyt du´┐Że ilo´┐Żci na przyk´┐Żad ´┐Żrodk´┐Żw przeczyszczaj´┐Żcych.

Jak leczy´┐Ż bulimi´┐Ż? C´┐Ż, leczenie nie jest zbyt ´┐Żatwe, ale mo´┐Żliwe. Jego najwa´┐Żniejszym elementem jest stosowanie psychoterapii. Poniewa´┐Ż bulimia jest w pewnym sensie wynikiem stresu, to najpierw chora osoba musi nauczy´┐Ż si´┐Ż kilku spos´┐Żb na radzenie sobie z nim. Czasem podaje si´┐Ż leki psychotropowe- lecz tylko w trudnych przypadkach. Zwykle wystarcza rozmowa, leki, kt´┐Żre zmniejsz´┐Ż koncentracj´┐Ż pacjenta na problemach zwi´┐Żzanych z wag´┐Ż i ´┐Żrodki zapobiegaj´┐Żce objadaniu si´┐Ż. Tak czy inaczej- jest to choroba do´┐Ż´┐Ż powa´┐Żna. Nie leczona- mo´┐Że doprowadzi´┐Ż do ´┐Żmierci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ha´┐Żas
oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż
tragizm
spo´┐Żecze´┐Żstwo
produkt logistyczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.