? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bud´┐Żet?

Poj´┐Żcie bud´┐Żetu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bud´┐Żetu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bud´┐Żet - mo´┐Że oznacza´┐Ż kilka rzeczy. Najpopularniejszymi jego okre´┐Żleniami s´┐Ż przede wszystkim ilo´┐Żci ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych zasob´┐Żw, z kt´┐Żrych dana organizacja, przedsi´┐Żbiorstwo, instytucja, czy te´┐Ż osoba mo´┐Że korzysta´┐Ż. Zaliczamy do nich na przyk´┐Żad czas pracownik´┐Żw po´┐Żwi´┐Żcany na prac´┐Ż, zu´┐Żywane przez nich ilo´┐Żci wody, energii elektrycznej, a tak´┐Że og´┐Żlnie rozumianego czasu pozostaj´┐Żcego do dyspozycji organizacji, a po´┐Żytkowanego na r´┐Żne rzeczy.

S´┐Żowo bud´┐Żet oznacza tak´┐Że konkretn´┐Ż i ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlon´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż danej rzeczy, zjawiska, czy te´┐Ż konkretnego zasobu, kt´┐Żry jest przeznaczony na wykonanie okre´┐Żlonego dzia´┐Żania. Nie jest wa´┐Żne kto ma wykona´┐Ż dane zadanie, gdy´┐Ż bez wzgl´┐Żdu na osob´┐Ż bud´┐Żet pozostaje bez zmian. W tym znaczeniu mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż bud´┐Żet biura, bud´┐Żet drogowy, inwestycyjny - ka´┐Żdy z nich jest wyra´┐Żony okre´┐Żlon´┐Ż kwot´┐Ż pieni´┐Żdzy.

Bud´┐Żet to tak´┐Że swoisty plan zawieraj´┐Żcy szczeg´┐Żowe rozpisanie wszelkich niezb´┐Żdnych ´┐Żrodk´┐Żw finansowych, dzi´┐Żki kt´┐Żrym mo´┐Żliwa jest realizacja okre´┐Żlonych inwestycji. Taka rozpiska zawiera wszelkie ´┐Żr´┐Żd´┐Ża pozyskania ´┐Żrodk´┐Żw finansowych oraz ich wydatkowania.

Bud´┐Żet to swoista prognoza finansowa, kt´┐Żra ma w przybli´┐Żony spos´┐Żb okre´┐Żli´┐Ż nie tylko ilo´┐Żci przychod´┐Żw i wydatk´┐Żw, ale i tak´┐Że wszelkie ´┐Żrodki z kt´┐Żrych ewentualne niedobory finansowe b´┐Żd´┐Ż pokrywane. Ka´┐Żdy bud´┐Żet buduje si´┐Ż w oparciu o zgromadzone wcze´┐Żniej dane finansowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  referat
akwedukt
mi´┐Żnie grzbietu
kamica wapniowa
region turystyczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.