? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest budowa?

Poj´┐Żcie budowy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja budowy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

budowa - jest to miejsce gdzie wykonuje si´┐Ż wszelkiego rodzaju prace zwi´┐Żzane z powstawaniem nowych budowli. Taka budowa wi´┐Ż´┐Że ze sob´┐Ż wielu specjalist´┐Żw z r´┐Żnych dziedzin gospodarki. Na samym pocz´┐Żtku prace na takim projektem prowadz´┐Ż do´┐Żwiadczeni architekci, kt´┐Żrzy wszystko wcze´┐Żniej dok´┐Żadnie rozrysuj´┐Ż i opisz´┐Ż. Nast´┐Żpnie do akcji wchodz´┐Ż ludzie z tak zwanym ci´┐Żkim sprz´┐Żtem. S´┐Ż to wszelkiego rodzaju budowla´┐Żcy, kt´┐Żrzy stawiaj´┐Ż dany budynek od fundament´┐Żw a´┐Ż po sam dach. Kiedy taki budynek jest ju´┐Ż w surowym stanie wkraczaj´┐Ż ludzie, kt´┐Żrzy s´┐Ż odpowiedzialni za jego wyko´┐Żczenie. A dok´┐Żadnie rzecz ujmuj´┐Żc po´┐Żo´┐Żenie pod´┐Ż´┐Żg, pomalowane ´┐Żcian, czy pod´┐Ż´┐Żczenie instalacji elektrycznej.

Na samym ko´┐Żcu wchodz´┐Ż specjali´┐Żci od wygl´┐Żdu i inspektorzy, kt´┐Żrzy oceni´┐Ż czy dany obiekt zosta´┐Ż prawid´┐Żowo wybudowany. Dopiero, kiedy ci wszyscy ludzie wykonaj´┐Ż swoj´┐Ż prac´┐Ż zostan´┐Ż wpuszczeni tam przyszli u´┐Żytkownicy poszczeg´┐Żlnych lokali. Jak wida´┐Ż budowa jest miejscem gdzie znajduje zatrudnienie ogromna ilo´┐Ż´┐Ż ludzi. Dlatego rynek nieruchomo´┐Żci i developerzy ca´┐Ży czas pr´┐Żnie si´┐Ż rozwijaj´┐Ż. W tym przypadku jedynym ograniczeniem s´┐Ż pieni´┐Żdze i czas, w jakim zostanie postawiona tak budowa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  login
przemoc
kultura fizyczna
mi´┐Żnie g´┐Żowy
w´┐Żadza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.