? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bruzdkowanie?

Poj´┐Żcie bruzdkowania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bruzdkowania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bruzdkowanie - jest to jeden z etap´┐Żw rozwoju zarodka. Dok´┐Żadnie rzecz ujmuj´┐Żc jest to sam pocz´┐Żtek takiego zarodka. Bardziej fachow´┐Ż nazw´┐Ż bruzdkowania jest segmentacja. Jest ona zauwa´┐Żalna tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie u zwierz´┐Ż tkankowych. Najwi´┐Żksze badania w tej materii dotyczy´┐Ży bruzdkowania zarodk´┐Żw ludzkich. Bruzdkowanie polega na seryjnym podziale mitotycznym zap´┐Żodnionej kom´┐Żrki jajowej. Taki podzia´┐Ż sprawia, ´┐Że kom´┐Żrka macierzysta dzieli si´┐Ż na mniejsze tak zwane blastomery. W wyniku takiego bruzdkowania powstaje morula a w dalszej kolejno´┐Żci blastula.

Podczas tego jak´┐Że istotnego zjawiska dla ´┐Życia, obj´┐Żto´┐Ż´┐Ż zarodka nie zmienia si´┐Ż. Dziej´┐Ż tak, dlatego ´┐Że ca´┐Ży ten proces jest procesem wewn´┐Żtrznym. Kom´┐Żrki dziel´┐Ż si´┐Ż wewn´┐Żtrz siebie. Bruzdkowanie jest zawsze bardzo charakterystyczne dla danego gatunku zwierz´┐Żt. Nazwa zosta´┐Ża wprowadzona do obiegu w 1824roku przez znakomitego biologa J.L. Prevosta i J.B.A. Dumasa. S´┐Żowo bruzdkowanie pochodzi bezpo´┐Żrednio bruzd, jakie mo´┐Żemy zaobserwowa´┐Ż na zarodku podczas takiego podzia´┐Żu. Istniej´┐Ż dwa typy bruzdkowania, cz´┐Żciowy i ca´┐Żkowity. R´┐Żni´┐Ż si´┐Ż one ilo´┐Żci´┐Ż ´┐Ż´┐Żtka zawartego w kom´┐Żrce jajowej, co sprawia, ´┐Że podzia´┐Ż kom´┐Żrek przebiega inaczej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  B2C
suwerenno´┐Ż´┐Ż
prawa obywatelskie
istota
cz´┐Żowiek
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.