? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest brud?

Poj´┐Żcie brudu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja brudu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

brud - nieczysto´┐Ż´┐Ż, odchylenie od normy, zanieczyszczenie. Jest to poj´┐Żcie abstrakcyjne i na og´┐Ż posiadaj´┐Żce cechy negatywne. Niemo´┐Żliwym jest jednoznacznie okre´┐Żlenie w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci fizycznych i chemicznych substancji jak´┐Ż jest brud. Jest to po prostu ma´┐Ż lub rzecz, kt´┐Żra powoduje, ´┐Że jaki´┐Ż przedmiot staje si´┐Ż dla nas nieprzyjemny i nieestetyczny.

O tym, ´┐Że kto´┐Ż lub co´┐Ż jest brudne najcz´┐Żciej ´┐Żwiadcz´┐Ż przykre doznania wzrokowe lub zapachowe. Cz´┐Żsto jego struktur´┐Ż i konsystencj´┐Ż mo´┐Żna odczu´┐Ż poprzez dotyk.

Brud ma zawsze bardzo niezdrowy wp´┐Żyw na organizm cz´┐Żowieka. Zanieczyszczona sk´┐Żra piecze, zainfekowane rany ropiej´┐Ż, py´┐Ż w oku powoduje ´┐Żwi´┐Żd i ´┐Żzawienie. Brud znajduj´┐Żcy si´┐Ż na przedmiotach te´┐Ż mo´┐Że stanowi´┐Ż du´┐Że zagro´┐Żenie dla ´┐Życia. Na przyk´┐Żad, nalecia´┐Żo´┐Żci rdzy lub py´┐Ż, t´┐Żusty kurz, mog´┐Ż zaburzy´┐Ż dzia´┐Żanie urz´┐Żdze´┐Ż prowadz´┐Żc do spi´┐Ż´┐Ż (je´┐Żeli chodzi o przedmioty pozostaj´┐Żce pod napi´┐Żciem) lub ich uszkodze´┐Ż, podczas kt´┐Żrych cz´┐Żowiek mo´┐Że ucierpie´┐Ż na zdrowiu.

Nie da si´┐Ż jednoznacznie okre´┐Żli´┐Ż czym jest brud, a tak naprawd´┐Ż stykamy si´┐Ż z nim na co dzie´┐Ż. To co wykracza ponad norm´┐Ż i zniekszta´┐Żca cechy estetyczne mo´┐Że zosta´┐Ż zaliczone w poczet substancji brudu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dro´┐Żd´┐Że piekarnicze
krew
ADC
prawa podmiotowe
jajo´┐Żyworodno´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.