? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest b´┐Żl ucha?

Poj´┐Żcie b´┐Żlu ucha i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja b´┐Żlu ucha napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

b´┐Żl ucha - popularna dolegliwo´┐Ż´┐Ż, na kt´┐Żr´┐Ż przynajmniej raz w ´┐Życiu uskar´┐Ża´┐Ż si´┐Ż ka´┐Żdy z nas. Taki b´┐Żl bardzo cz´┐Żsto mo´┐Że towarzyszy´┐Ż przezi´┐Żbieniom oraz chorobom z´┐Żb´┐Żw. Nie s´┐Ż to jedyne mo´┐Żliwo´┐Żci jego wyst´┐Żpienia. B´┐Żle uszu mog´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że pojawi´┐Ż na przyk´┐Żad wskutek przeci´┐Żgu lub dzia´┐Żania zimna. S´┐Ż tak´┐Że cz´┐Żstym symptomem faktu, i´┐Ż w uchu znajduje si´┐Ż jakie´┐Ż cia´┐Żo obce.

Sk´┐Żd bierze si´┐Ż b´┐Żl ucha? C´┐Ż, na przyk´┐Żad poprzez dzia´┐Żanie bakterii. W przypadku zapalenia przewodu s´┐Żuchowego takie bakterie s´┐Ż w stanie przenikn´┐Ż´┐Ż przez r´┐Żnorodne drobne ranki w g´┐Ż´┐Żb sk´┐Żry przewodu s´┐Żuchowego. W´┐Żwczas nasza sk´┐Żra zaczyna w tym miejscu puchn´┐Ż´┐Ż. To w´┐Ża´┐Żnie ten ucisk wywo´┐Żuje b´┐Żl. Bardzo cz´┐Żsto b´┐Żle uszu pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w zwi´┐Żzku z chorobami g´┐Żrnych dr´┐Żg oddechowych. Ma to niew´┐Żtpliwie zwi´┐Żzek z faktem, ´┐Że jama gard´┐Ża oraz ucho ´┐Żrodkowe s´┐Ż ze sob´┐Ż po´┐Ż´┐Żczone poprzez system przewod´┐Żw. Chodzi tutaj oczywi´┐Żcie o tr´┐Żbk´┐Ż Eustachiusza czy tr´┐Żbk´┐Ż s´┐Żuchowa. To w´┐Ża´┐Żnie za po´┐Żrednictwem tej drogi do ucha ´┐Żrodkowego mog´┐Ż przedostawa´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że zarazki chorobotw´┐Żrcze. W sytuacji, kiedy to b´┐Żony ´┐Żluzowe nosogardzieli oraz tr´┐Żbka s´┐Żuchowa zaczynaj´┐Ż robi´┐Ż si´┐Ż nabrzmia´┐Że, to powstaj´┐Żca na skutek infekcji ropa zaczyna zbiera´┐Ż si´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie w uchu ´┐Żrodkowym. W tym momencie dos´┐Żownie kwesti´┐Ż czasu jest ju´┐Ż pojawienie si´┐Ż gor´┐Żczkowego stanu zapalnego oraz b´┐Żle pulsuj´┐Żcego. Choroba, jak´┐Ż jest zapalenie ucha ´┐Żrodkowego, najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuje u niemowl´┐Żt oraz malutkich dzieci.

Jak nale´┐Ży leczy´┐Ż b´┐Żl ucha? C´┐Ż, najpierw nale´┐Ży zlokalizowa´┐Ż miejsce, z kt´┐Żrego rozchodzi si´┐Ż b´┐Żl. Czasami jest to naprawd´┐Ż bardzo trudne zadanie. Jedn´┐Ż z najlepszych metod na leczenie b´┐Żlu ucha jest jego wygrzewanie. Wielu lekarzy zaleca- szczeg´┐Żlnie w pocz´┐Żtkowym stadium- na´┐Żwietlanie go promieniami podczerwonymi. R´┐Żwnie dobre jest cieple owijanie ucha. W sytuacji, kiedy b´┐Żlom uszu towarzyszy tak´┐Że przezi´┐Żbienie, to zaleca si´┐Ż stosowanie terapii wspomagaj´┐Żcych. W´┐Żwczas mo´┐Żna stosowa´┐Ż krople do nosa, kt´┐Żre pomagaj´┐Ż i przy´┐Żpieszaj´┐Ż zmniejszenie obrz´┐Żku b´┐Żony ´┐Żluzowej. Zaleca si´┐Ż tak´┐Że zakrapianie uszu. Ma ono sens jedynie w´┐Żwczas, kiedy dochodzi do zapalenia zewn´┐Żtrznego przewodu s´┐Żuchowego. W przypadku schorze´┐Ż takich jak zapalenie ucha ´┐Żrodkowego krople nie b´┐Żd´┐Ż w stanie nie´┐Ż´┐Ż pomocy choremu. Tutaj nale´┐Ży skontaktowa´┐Ż si´┐Ż z lekarzem, bowiem konieczna oka´┐Że si´┐Ż terapia antybiotykowa. Je´┐Żli zatem towarzyszy nam silny b´┐Żl ucha, kt´┐Żrego nie mo´┐Żna si´┐Ż pozby´┐Ż domowymi sposobami, nale´┐Ży natychmiast zwr´┐Żci´┐Ż si´┐Ż do swojego lekarza.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  asertywno´┐Ż´┐Ż
wiedza
mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż
punkt
inwestycja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.