? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bluetooth?

Poj´┐Żcie bluetooth\'a i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bluetooth\'a napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bluetooth - jest technologi´┐Ż bezprzewodowej komunikacji pomi´┐Żdzy urz´┐Żdzeniami, charakteryzuj´┐Żca si´┐Ż kr´┐Żtkim zasi´┐Żgiem. Jest wykorzystywana chocia´┐Żby w klawiaturach, myszkach komputerowych, laptopach i telefonach, gdzie najcz´┐Żciej opiera si´┐Ż na korzystaniu z fal radiowych. Technologia ta powsta´┐Ża, w wyniku zainteresowania firmy Ericsson mo´┐Żliwo´┐Żciami ´┐Ż´┐Żczenia r´┐Żnych urz´┐Żdze´┐Ż bez pomocy kabla i wraz z innymi firmami, wiod´┐Żcymi prym w bran´┐Ży komputerowej postanowi´┐Ża stworzy´┐Ż ekonomiczny, energooszcz´┐Żdny i przede wszystkim tani spos´┐Żb na bezprzewodowe ´┐Ż´┐Żcza.

Istniej´┐Ż r´┐Żne moce bluetooth, najwi´┐Żksza umo´┐Żliwia zasi´┐Żg do 100 metr´┐Żw, najni´┐Ższa to metr. Ponadto mamy mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wyboru szybko´┐Żci transferu, w tym przypadku bluetooth 1.0 to 21 kb/s a bluetooth 3.1 osi´┐Żga pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż a´┐Ż 5 Mb/s. Wci´┐Ż´┐Ż prowadzone s´┐Ż prace, maj´┐Żce umo´┐Żliwi´┐Ż zwi´┐Żkszenie jako´┐Żci po´┐Ż´┐Żczenia, a co za tym idzie podwy´┐Ższenia standard´┐Żw.

Standardy Bluetooth okre´┐Żlaj´┐Ż protoko´┐Ży, pogrupowane w warstwy: najni´┐Ższ´┐Ż jest fizyczna warstwa radiowa, nad ni´┐Ż jest baseband layer, nast´┐Żpna grupuje protoko´┐Ży, kolejne elementy kooperuj´┐Ż dzia´┐Żanie transmisji i definiuj´┐Ż kolejne parametry. Ostatnia z warstw zawiera aplikacje i profile, wykorzystuj´┐Żce protoko´┐Ży.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  badanie rynku
funkcje pieni´┐Żdza
polityka turystyczna
repatriant
podatek
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.