? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest blog?

Poj´┐Żcie bloga i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bloga napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

blog - to rodzaj dziennika prowadzonego w Internecie, kt´┐Żrych autorami s´┐Ż w´┐Ża´┐Żciciele bloga. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż z nich mo´┐Żna komentowa´┐Ż a autor opr´┐Żcz tekstu mo´┐Że zamie´┐Żci´┐Ż tam r´┐Żwnie´┐Ż rysunki. Bardzo popularne s´┐Ż teraz wideo- blogi, w kt´┐Żrych zamieszczone s´┐Ż filmy wybrane przez autora.

Wiele os´┐Żb mo´┐Że uczestniczy´┐Ż w pisaniu blog´┐Żw tematycznych, kt´┐Żre opisuj´┐Ż zagadnienia z r´┐Żnych dziedzin. Ostatnio coraz wi´┐Żcej blog´┐Żw s´┐Żu´┐Ży do komunikacji politycznej i przedstawiania swoich pogl´┐Żd´┐Żw w Internecie. Znani arty´┐Żci tak´┐Że prowadz´┐Ż swoje blogi, w kt´┐Żrych opisuj´┐Ż nie tylko swoje dokonania artystyczne, ale tak´┐Że to co dzieje si´┐Ż na ´┐Żwiecie. Organizowane s´┐Ż tak´┐Że konkursy gdzie przyznawane s´┐Ż nagrody na Blog Roku a ich tw´┐Żrcy bardzo cz´┐Żsto dotykaj´┐Ż swojego ´┐Życia osobistego. Dla wielu autor´┐Żw pisanie jest form´┐Ż przedstawiania swojego ´┐Żwiatopogl´┐Żdu oraz sposobem na wyra´┐Żanie swoich emocji. S´┐Ż blogi, kt´┐Żre pokazuj´┐Ż ´┐Żwiat z perspektywy zwyk´┐Żych ludzi, kt´┐Żrzy g´┐Żo´┐Żno chc´┐Ż komentowa´┐Ż bie´┐Ż´┐Żce wydarzenia.

To najch´┐Żtniej czytane obecnie teksty, kt´┐Żre zyskuj´┐Ż coraz wi´┐Żksz´┐Ż liczb´┐Ż czytelnik´┐Żw. Pisanie bloga nie musi by´┐Ż regularne, wystarczy tylko zapisywanie przemy´┐Żle´┐Ż wtedy gdy autor ma co´┐Ż do napisania na dany temat.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  silnik
owsiki
manager
dowcip
odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż konstytucyjna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.