? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest b��kitna flaga?

Poj�cie b��kitnej flagi i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja b��kitnej flagi napisana w spos�b zrozumia�y.

b��kitna flaga - program polegaj�cy na promocji wdra�ania zasad ochrony �rodowiska i zr�wnowa�onego rozwoju w nadwodnych obiektach turystycznych, k�pielowych i przystaniach jachtowych przez nadanie ekologicznych znak�w jako�ci - B��kitnej Flagi.

B��kitna Flaga jest wyr�nieniem przyznawanym obiektom spe�niaj�cym najwy�sze kryteria w zakresie jako�ci wody, zarz�dzania �rodowiskowego, bezpiecze�stwa oraz prowadzonych dzia�a� edukacyjnych i informacyjnych. B��kitna Flaga (www.blueflag.org) jest mi�dzynarodowym programem Fundacji Na Rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation For Environmentel Education - FEE, www.fee-international.org) , pozarz�dowej organizacji ekologicznej z siedzib� w Danii utworzonej w 1981 roku.

Og�em w ramach Mi�dzynarodowej Kampanii Blue Flag 2006 przyznano 3187 obiektom w tym 2549 k�pieliskom i 638 przystaniom jachtowym w 36 krajach w Europie, RPA, Maroku, Kanadzie, Nowej Zelandii i na Karaibach. W Polsce w sezonie letnim 2006 znakiem Blue Flag uhonorowane zosta�y 2 k�pieliska (Molo Gda�sk Brze�no i �winouj�cie-Uznam) oraz 3 mariny (Port Jachtowy w �ebie, Marina Gda�sk, Marina Gdynia). Ponadto Wyr�nienia Krajowe PBF otrzyma�y 4 k�pieliska (Mrzerzyno, Pobierowo, Sztutowo, Krynica Morska).

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  rynek przedsi�biorstw
my�lenie grupowe
router
epikureizm
recenzja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.