? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest biologia?

Poj´┐Żcie biologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja biologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

biologia - jest to dzia´┐Ż nauki zajmuj´┐Żcy si´┐Ż badaniem ´┐Żrodowiska przyrodniczego, organizm´┐Żw w nim ´┐Żyj´┐Żcych oraz budow´┐Ż i funkcjonowaniem cia´┐Ża cz´┐Żowieka. Charakteryzuje zale´┐Żno´┐Żci mi´┐Żdzy gatunkami a ´┐Żrodowiskiem naturalnym.

Nazwa powsta´┐Ża dopiero w XIX wieku. Wiadomo jednak, ´┐Że jej historia si´┐Żga czas´┐Żw Arystotelesa. Bardzo du´┐Ż´┐Ż rol´┐Ż w rozwoju tej dziedziny nauki, przypisuje si´┐Ż Wsaliuszowi i HarveyÔÇÖowi. ´┐Żyli oni w czasach renesansu i jako pierwsi zaproponowali proces eksperymentu i obserwacji.

Zastosowali to w badaniu fizjologii i anatomii cz´┐Żowieka. Linneusz natomiast zainicjowa´┐Ż klasyfikacj´┐Ż gatunk´┐Żw. Wymy´┐Żlenie mikroskopu mia´┐Żo zdecydowanie prze´┐Żomowe znaczenie. Do jej rozwoju przyczyni´┐Ży si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż badania Mendla, DNA Cricksa, teoria ewolucji Karola Darwina. Poniewa´┐Ż jest to dziedzina nauki oparta g´┐Ż´┐Żwnie na badaniach, jej rozw´┐Żj trwa do dzisiaj.

Biologia to poj´┐Żcie zbiorcze i wieloczynnikowe. W jej sk´┐Żad wchodzi wiele dziedzin nauki, kt´┐Żre r´┐Żwnie´┐Ż zajmuj´┐Ż si´┐Ż fenomenem ´┐Życia. Do grupy tej mo´┐Żemy zaliczy´┐Ż mi´┐Żdzy innymi: genealogie, cytologi´┐Ż, ornitologi´┐Ż, zoologi´┐Ż, ekologi´┐Ż, botanik´┐Ż, fizjologi´┐Ż, anatomia, cytologi´┐Ż - s´┐Ż to tak zwane nauki biologiczne.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  efektywno´┐Ż´┐Ż pracy
rehabilitacja
proxy
rolnictwo ekologiczne
k´┐Żtowniki
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.