? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest biocenoza?

Poj´┐Żcie biocenozy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja biocenozy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

biocenoza - to termin pochodz´┐Żcy z j´┐Żzyka greckiego i oznacza bios, czyli ´┐Życie oraz koinos, czyli wsp´┐Żlny. Biocenoza to nic innego, jak zesp´┐Ż populacji wszystkich organizm´┐Żw ro´┐Żlinnych i istot zwierz´┐Żcych, ´┐Żyj´┐Żcych w danym ´┐Żrodowisku, a przy tym nale´┐Ż´┐Żcych do zupe´┐Żnie r´┐Żnych i niespokrewnionych ze sob´┐Ż gatunk´┐Żw. Gatunki te po´┐Ż´┐Żczone s´┐Ż natomiast ze sob´┐Ż za pomoc´┐Ż r´┐Żnych czynnik´┐Żw ´┐Żrodowiskowych oraz wszelkich zale´┐Żno´┐Żci i powi´┐Żza´┐Ż pokarmowych. Wszystkie te gatunki tworz´┐Ż wsp´┐Żln´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra pozostaje w stanie r´┐Żwnowagi. R´┐Żwnowaga ta nosi nazw´┐Ż homeostazy. Biocenoza razem z biotopem tworzy ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż zwan´┐Ż ekosystemem.

Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż dwa rodzaje biocenoz, a mianowicie naturalne- stworzone przez samo ´┐Żrodowisko- oraz sztuczne, czyli stworzone przez cz´┐Żowieka- ogr´┐Żd, sad, pole uprawne, miejski park. Najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc biocenoz´┐Ż mo´┐Żna podzieli´┐Ż na agrocenoz´┐Ż, hydrocenoz´┐Ż, silwocenoz´┐Ż oraz pratocenoz´┐Ż.

Biocenoza to specyficzne ´┐Żrodowisko, kt´┐Żre produkuje biomas´┐Ż, charakteryzuje si´┐Ż produktywno´┐Żci´┐Ż, a tak´┐Że uporz´┐Żdkowan´┐Ż wed´┐Żug r´┐Żnych kryteri´┐Żw struktur´┐Ż. W biocenozie wystepuj´┐Ż zale´┐Żno´┐Żci pokarmowe w postaci ´┐Ża´┐Żcuch´┐Żw pokarmowych. Je´┐Żli za bardzo b´┐Żdziemy ingerowa´┐Ż w naturalne relacje zachodz´┐Żce w biocenozie, to mo´┐Żemy doprowadzi´┐Ż do nieodwracalnych w niej zmian.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  odwiedzaj´┐Żcy
spam
fraszka
prawo wyborcze
Jezioro Pomorze
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.