? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bilans maj´┐Żtkowy?

Poj´┐Żcie bilansu maj´┐Żtkowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bilansu maj´┐Żtkowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bilans maj´┐Żtkowy - finansowy obraz na dany dzie´┐Ż, moment czasu.
Elementy bilansu: aktywa- zasoby firmy, co do kt´┐Żrych spodziewany jest ich przysz´┐Ży wzrost, lub kt´┐Żre spowoduj´┐Ż przysz´┐Że przep´┐Żywy pieni´┐Żne; zobowi´┐Żzania - z. firmy wobec innych jednostek lub roszczenia dotycz´┐Żce aktyw´┐Żw (d´┐Żugi firmy), kapita´┐Ż w´┐Żasny - pozosta´┐Że roszczenia aktyw´┐Żw po odj´┐Żciu zobowi´┐Żza´┐Ż.

Ka´┐Żda transakcja maj´┐Żca miejsce w firmie ma wp´┐Żyw na posta´┐Ż bilansu maj´┐Żtkowego.
Ka´┐Żda transakcja ma wp´┐Żyw na dwa elementy bilansu, by zachowa´┐Ż r´┐Żwno´┐Ż´┐Ż pasywa=aktywa.

Transakcje zapisywane s´┐Ż na kontach , kt´┐Żre sumuj´┐Ż wszystkie zmiany dla danego aktywa, zobowi´┐Żzania czy kapita´┐Żu w´┐Żasnego. Obroty jest to suma wszystkich zapis´┐Żw po jednej stronie na koncie.
Dla ka´┐Żdej transakcji ksi´┐Żgowy musi ustali´┐Ż: kt´┐Żre konto zostaje zmienione, czy salda si´┐Ż zwi´┐Żkszaj´┐Ż czy te´┐Ż zmniejszaj´┐Ż, kwot´┐Ż o kt´┐Żr´┐Ż zmienia zapis.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  OC
energia
hormony
motywacja
godno´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.