? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bilans?

Poj´┐Żcie bilansu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bilansu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bilans - w potocznym rozumieniu to rachunek, suma strat i zysk´┐Żw, warto´┐Ż´┐Ż wszystkich liczonych element´┐Żw.
Bilans to termin pochodz´┐Żcy z rachunkowo´┐Żci. Oznacza zestawienie aktyw´┐Żw i pasyw´┐Żw. Aktywa to ´┐Żrodki jakie posiada przedsi´┐Żbiorstwo, tak zwany posiadany maj´┐Żtek gospodarczy. ´┐Żrodki te dziel´┐Ż si´┐Ż na trwa´┐Że i obrotowe. Pasywa natomiast to ´┐Żr´┐Żd´┐Żo, z kt´┐Żrego przedsi´┐Żbiorca pokrywa sw´┐Żj maj´┐Żtek. W´┐Żr´┐Żd nich wyr´┐Żniam kapita´┐Ż w´┐Żasny, zobowi´┐Żzania i rezerwy na zobowi´┐Żzania. G´┐Ż´┐Żwnymi cechami bilansu jest wi´┐Żc rzetelno´┐Ż´┐Ż i zupe´┐Żno´┐Ż´┐Ż.

W ksi´┐Żgowo´┐Żci panuje naczelna zasada tak zwanej pe´┐Żnej rachunkowo´┐Żci. Jej tre´┐Ż´┐Ż m´┐Żwi o tym, ´┐Że wszystkie przedsi´┐Żbiorstwa maj´┐Ż obowi´┐Żzek prowadzenia obligatoryjnych, okresowych sprawozda´┐Ż finansowych. Taki bilans musi by´┐Ż sporz´┐Żdzony na pocz´┐Żtku i ko´┐Żcu okresu obrachunkowego, co sprawia, ´┐Że ma on charakter ci´┐Żg´┐Ży. Zasada ta ma na celu uporz´┐Żdkowanie zestawie´┐Ż zysk´┐Żw i strat. Prowadzenie takich bilans´┐Żw sprawia, ´┐Że przedsi´┐Żbiorca w ´┐Żatwy i przejrzysty spos´┐Żb mo´┐Że obejrze´┐Ż zmiany w finansach firmy.

Dyrektywa Unii Europejskiej m´┐Żwi natomiast, ´┐Że bilans mo´┐Żna sporz´┐Żdzi´┐Ż tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie w uk´┐Żadzie jednostronnym lub dwustronnym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  socjopata
mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż
bruzdkowanie
czarne bajnie
uk´┐Żad kostny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.