? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bierzmowanie?

Poj´┐Żcie bierzmowania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bierzmowania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bierzmowanie - jest jednym z sakrament´┐Żw ´┐Żwi´┐Żtych. Jego przyj´┐Żcie warunkuje przyj´┐Żcie innych sakrament´┐Żw takich jak ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo i kap´┐Ża´┐Żstwo. Nie b´┐Żd´┐Żc bierzmowanym mi´┐Żdzy innymi nie mo´┐Żna by´┐Ż ojcem, ani matk´┐Ż chrzestn´┐Ż.

Bierzmowanie jest sakramentem, kt´┐Żry daje i udziela nam Trzecia Osoba Boska, czyli Duch ´┐Żwi´┐Żty. Najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc Bierzmowanie jest to obrz´┐Żd sk´┐Żadaj´┐Żcy si´┐Ż z trzech podstawowych element´┐Żw. Elementami tymi jest namaszczenie Krzy´┐Żmem ´┐Żwi´┐Żtym- biskup robi znak krzy´┐Ża na czole bierzmowanego - na´┐Żo´┐Żenie r´┐Żki biskupa na g´┐Żow´┐Ż petenta, a tak´┐Że wypowiedzenie odpowiednich s´┐Ż´┐Żw.

Bierzmowania mo´┐Że udziela´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie biskup, a w wyj´┐Żtkowych i nadzwyczajnych okoliczno´┐Żciach upowa´┐Żniony do tego kap´┐Żan. Bierzmowanie udoskonala ´┐Żask´┐Ż otrzyman´┐Ż przy chrzcie, pozwala umocni´┐Ż nas w dzieci´┐Żstwie dzieci Bo´┐Żych, jednoczy nas bardziej z Chrystusem, razem z nim otrzymujemy wi´┐Żcej dar´┐Żw Ducha ´┐Żwi´┐Żtego, umacnia cz´┐Żowieka do odwa´┐Żnego g´┐Żoszenia wiary katolickiej.

Bierzmowanie wyciska na sercu przyjmuj´┐Żcego je niezatarte znami´┐Ż Jezusa Chrystusa. Sakrament ten wyst´┐Żpuje tak´┐Że w ko´┐Żciele starokatolickm, protestanckim, a tak´┐Że anglika´┐Żskim.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  powo´┐Żowe
przebiegi towarowe
WSM
taniec
klatka piersiowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.