? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bielactwo?

Poj´┐Żcie bielactwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bielactwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bielactwo - jest chorob´┐Ż dermatologiczn´┐Ż polegaj´┐Żc´┐Ż na zupe´┐Żnym odbarwieniu wi´┐Żkszych lub mniejszych fragment´┐Żw sk´┐Żry. Wyr´┐Żnia si´┐Ż bielactwo wrodzone i nabyte.

Bielactwo wrodzone uog´┐Żlnione dotyczy ca´┐Żej powierzchni sk´┐Żry, r´┐Żwnie´┐Ż g´┐Żowy, w´┐Żos´┐Żw, ucha wewn´┐Żtrznego, oczu, jednym s´┐Żowem - wszystkich melanocyt´┐Żw, czyli kom´┐Żrek wytwarzaj´┐Żcych pigment - melanin´┐Ż, obecnych w ciele. Kom´┐Żrki te maj´┐Ż prawid´┐Żow´┐Ż budow´┐Ż, jednak nie wytwarzaj´┐Ż barwnika. Jest to choroba genetyczna, kt´┐Żr´┐Ż dziedziczy si´┐Ż od obydwojga rodzic´┐Żw. Cz´┐Żowiek chory na bielactwo od urodzenia ma bardzo wra´┐Żliw´┐Ż sk´┐Żr´┐Ż o jasnor´┐Żowym zabarwieniu. Niezwykle ´┐Żatwo ulega poparzeniom s´┐Żonecznym, poniewa´┐Ż melanina odpowiada za ochron´┐Ż sk´┐Żry przed szkodliwym promieniowaniem UV. T´┐Żcz´┐Żwki chorego maj´┐Ż barw´┐Ż r´┐Żow´┐Ż, a ´┐Żrenice - czerwon´┐Ż, oczy s´┐Ż bardzo wra´┐Żliwe na ´┐Żwiat´┐Żo.

Bielactwo wrodzone cz´┐Żciowe dziedziczy si´┐Ż wraz z genem dominuj´┐Żcym od jednego z rodzic´┐Żw. Zmiany pojawiaj´┐Ż si´┐Ż na sk´┐Żrze od urodzenia i pozostaj´┐Ż przez ca´┐Że ´┐Życie. Odbarwienia cz´┐Żsto wyst´┐Żpuj´┐Ż w miejscu przebiegu nerw´┐Żw.

W zale´┐Żno´┐Żci od rodzaju dziedziczenia bielactwu wrodzonemu mog´┐Ż towarzyszy´┐Ż inne choroby, jak wady w budowie siatk´┐Żwki, ´┐Żwiat´┐Żowstr´┐Żt, choroby psychiczne, g´┐Żuchota. Jest to choroba nieuleczalna, chory powinien unika´┐Ż przebywania na s´┐Żo´┐Żcu i chroni´┐Ż sk´┐Żr´┐Ż przed promieniowaniem s´┐Żonecznym poprzez stosowanie krem´┐Żw z wysokim filtrem.

Przyczyny powstawania bielactwa nabytego nie zosta´┐Ży dot´┐Żd w pe´┐Żni poznane. Z pewno´┐Żci´┐Ż w procesie rozwoju choroby du´┐Że znaczenie maj´┐Ż czynniki genetyczne, stres, niekiedy uszkodzenia sk´┐Żry. Odbarwione plamy pojawiaj´┐Żce si´┐Ż pocz´┐Żtkowo g´┐Ż´┐Żwnie na d´┐Żoniach i stopach s´┐Ż niewielkie, z czasem mog´┐Ż powi´┐Żksza´┐Ż si´┐Ż zajmuj´┐Żc coraz wi´┐Żksze obszary sk´┐Żry. Pojawianiu si´┐Ż plam nie towarzyszy ´┐Żwi´┐Żd, b´┐Żl czy ´┐Żuszczenie nask´┐Żrka, co uwidacznia si´┐Ż cz´┐Żsto przy innych chorobach sk´┐Żry. Choroba szczeg´┐Żlnie widoczna jest wiosn´┐Ż i latem, kiedy zmiany sk´┐Żrne kontrastuj´┐Ż ze zdrow´┐Ż, opalon´┐Ż sk´┐Żr´┐Ż.

Dotychczas nie wynaleziono skutecznej metody leczenia tej choroby, stosuje si´┐Ż jednak pewne zabiegi , jak fotochemioterapia, czyli na´┐Żwietlanie sk´┐Żry promieniami UV przy jednoczesnym przyjmowaniu lek´┐Żw zwi´┐Żkszaj´┐Żcych wra´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż sk´┐Żry na to promieniowanie. Leczenie to jest d´┐Żugotrwa´┐Że i nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Poza tym podejmowane s´┐Ż pr´┐Żby leczenia bielactwa nabytego przy pomocy zi´┐Ż. W przypadku niewielkich zmian na sk´┐Żrze stosuje si´┐Ż specjalne kosmetyki maskuj´┐Żce.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  importer
gor´┐Żczka malta´┐Żska
grupa etniczna
prze´┐Żyk
anoreksja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.