? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bibliografia?

Poj´┐Żcie bibliografii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bibliografii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bibliografia - termin ten pochodzi od dw´┐Żch greckich s´┐Ż´┐Żw w t´┐Żumaczeniu oznaczaj´┐Żce ksi´┐Ż´┐Żk´┐Ż i pisz´┐Ż. S´┐Żowo to oznacza nie tylko uporz´┐Żdkowany wed´┐Żug ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych kryteri´┐Żw i stworzony dla zaspokojenia okre´┐Żlonych potrzeb informacyjnych spis lub wykaz wszelkich dokument´┐Żw wykorzystanych w celu napisania okre´┐Żlonego dzie´┐Ża, jak i tak´┐Że odpowiedni dzia´┐Ż nauki zajmuj´┐Żcy si´┐Ż definiowaniem zasad, kt´┐Żre reguluj´┐Ż i okre´┐Żlaj´┐Ż zasady sporz´┐Żdzanie tych w´┐Ża´┐Żnie wpis´┐Żw.

Bibliografi´┐Ż jest nazywany ka´┐Żdy spis, wszelkich dzie´┐Ż literackich, naukowych, prasowych, ´┐Żr´┐Żde´┐Ż internetowych , kt´┐Żry umieszczany jest na pocz´┐Żtku lub na ko´┐Żcu dzie´┐Ża pisanego.
Bibliografi´┐Ż jest tak´┐Że ka´┐Żdy spis wszystkich wyodr´┐Żbnionych jednostek pi´┐Żmienniczych, kt´┐Żre zosta´┐Ży z´┐Żo´┐Żone z opis´┐Żw bibliograficznych poszczeg´┐Żlnych jednostek. Najcz´┐Żciej spotykanymi bibliografiami s´┐Ż bibliografie sporz´┐Żdzane dla cel´┐Żw bibliotecznych. Maj´┐Ż one z regu´┐Ży posta´┐Ż katalog´┐Żw, kt´┐Żre w nie tylko dokumentuj´┐Ż, ale i tak´┐Że inwentaryzuj´┐Ż wszelkie posiadane i zgromadzone zasoby pi´┐Żmiennicze.

Bibliografia jest te´┐Ż obowi´┐Żzkow´┐Ż cz´┐Żci´┐Ż wszelkich naukowych publikacji, gdy´┐Ż ma ona na celu umo´┐Żliwienie weryfikacji wszelkich zawartych w nich ´┐Żr´┐Żde´┐Ż i informacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zdolno´┐Ż´┐Ż prawna
logistyka marketingowa
komedia
struktura
heurystyka reprezentatywno´┐Żci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.