? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest biblia?

Poj´┐Żcie biblii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja biblii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

biblia - dos´┐Żownie zw´┐Żj papirusu. Wed´┐Żug ´┐Żyd´┐Żw i Chrze´┐Żcijan uwa´┐Żana za zbi´┐Żr ´┐Żwi´┐Żtych Ksi´┐Żg natchnionych przez Boga.

Sk´┐Żada si´┐Ż ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament (Pi´┐Żcioksi´┐Żg Moj´┐Żeszowy) tworz´┐Ż ksi´┐Żgi: Rodzaju, Wyj´┐Żcia, Kap´┐Ża´┐Żska, Liczb i Powt´┐Żrzonego Prawa. W Nowym Testamencie znajduj´┐Ż si´┐Ż za´┐Ż: Cztery Ewangelie - ´┐Życie i nauka Chrystusa (Synoptyczne: wed´┐Żug Mateusza, Marka, ´┐Żukasza i Ewangelia Jana), Dzieje Apostolskie - dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż aposto´┐Ż´┐Żw ( ´┐Żw. Piotr, ´┐Żw. Pawe´┐Ż, ´┐Żw. Jakub Starszy i M´┐Żodszy), ksi´┐Żgi dydaktyczne - listy pisane przez aposto´┐Ż´┐Żw (13 Paw´┐Ża z Tarsu, List do Hebrajczyk´┐Żw, 7 list´┐Żw powszechnych - ´┐Żw. Jakuba, ´┐Żw. Piotra, ´┐Żw. Jana i ´┐Żw. Judy Tadeusza) oraz Apokalipsa wed´┐Żug ´┐Żw. Jana.

Ze wzgl´┐Żdu na sw´┐Żj z´┐Żo´┐Żony charakter, trudno dok´┐Żadnie okre´┐Żli´┐Ż ramy czasowe powstawania Biblii. Przyjmuje si´┐Ż, ´┐Że powstawa´┐Ża od oko´┐Żo X w.p.n.e. do oko´┐Żo 96 r.n.e. ( nie licz´┐Żc p´┐Żniejszych synod´┐Żw dotycz´┐Żcych przeredagowania niekt´┐Żrych fragment´┐Żw). W historii dokonano wielu przek´┐Żad´┐Żw Pisma ´┐Żwi´┐Żtego. Do najbardziej znanych nale´┐Ż´┐Ż: Biblia Jakuba W´┐Żjka, Biblia Kr´┐Żlowej Zofii, Biblia Tysi´┐Żclecia (najpopularniejsza), Biblia Warszawska (protestancka).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  partenogeneza
hosting
sprawno´┐Ż´┐Ż
woda
prze´┐Żyk
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.