? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest bia�k�wka?

Poj�cie bia�k�wki i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja bia�k�wki napisana w spos�b zrozumia�y.

bia�k�wka - (tward�wka) - cz�� ga�ki ocznej - to b�ona zewn�trzna utworzona ze zbitych w��kien tkanki ��cznej; do niej przyczepione s� mi�nie poruszaj�ce ga�k� oczn�

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  klatka piersiowa
skamandryci
reintegracja zawodowa
cia�o szkliste
nasiono
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.