? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bia´┐Żko?

Poj´┐Żcie bia´┐Żka i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bia´┐Żka napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bia´┐Żko - to zwi´┐Żzek chemiczny sk´┐Żadaj´┐Żcy si´┐Ż z wielu cz´┐Żsteczek - jego masa cz´┐Żsteczkowa mo´┐Że osi´┐Żga´┐Ż nawet kilka milion´┐Żw. Bia´┐Żka mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż w ka´┐Żdym ´┐Żywym organizmie jak i w wirusach.

Rybosomy s´┐Ż miejscem gdzie dochodzi do syntezy bia´┐Żek. Buduj´┐Ż je g´┐Żwnie reszty aminokwas´┐Żw, kt´┐Żre ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż wi´┐Żzania peptydowe (-CONH-). Takich ´┐Ża´┐Żcuch´┐Żw zazwyczaj jest kilka. Co wi´┐Żcej, bia´┐Żka maj´┐Ż charakter obojnaczy. Oznacza to, ´┐Że wyst´┐Żpuj´┐Ż jednocze´┐Żnie grupy zasadowe jak i kwasowe - COOH.

Ze wzgl´┐Żdu na budow´┐Ż, bia´┐Żka dzielimy na proste i z´┐Żo´┐Żone. Do pierwszych nale´┐Ż´┐Ż m.in. protaminy, histony, a do drugich fosforoproteidy, glikoproteidy.
Bia´┐Żko nie ma dok´┐Żadnie sprecyzowanej temperatury topnienia. Podczas podgrzewania w roztworze ulegaj´┐Ż nieodwracalnej denaturacji. Denaturacja to proces ´┐Żcinania w´┐Ż´┐Żkien bia´┐Żka. Ponadto s´┐Ż one rozpuszczalne w wodzie i tworz´┐Ż z wod´┐Ż wi´┐Żzania. Taki proces nazwano hydratacj´┐Ż.

W organizmie bia´┐Żka pe´┐Żni´┐Ż wiele wa´┐Żnych funkcji. S´┐Ż buforami, regulatorami, transportuj´┐Ż hemoglobin´┐Ż, magazynuj´┐Ż, kontroluj´┐Ż system immunologiczny, odpowiadaj´┐Ż za przyleganie kom´┐Żrek, przenikalno´┐Ż´┐Ż b´┐Żon a przede wszystkim przekazuj´┐Ż impulsy nerwowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pi´┐Żkno
zaw´┐Żd
przedsi´┐Żbiorca
benchmarking
konsumpcja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.