? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bezpiecze´┐Żstwo?

Poj´┐Żcie bezpiecze´┐Żstwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bezpiecze´┐Żstwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bezpiecze´┐Żstwo - to stan psychiczny przeciwny do zagro´┐Żenia i l´┐Żku. Definicji bezpiecze´┐Żstwa jest wiele i zale´┐Ż´┐Ż one od dziedziny, kt´┐Żrej dotycz´┐Ż, jednak najog´┐Żlniej rzecz bior´┐Żc jest to nie tylko pewnego rodzaju stan psychiczny, ale i prawny, b´┐Żd´┐Żc w kt´┐Żrym dana osoba ma poczucie ca´┐Żkowitej pewno´┐Żci. Wie, ´┐Że posiada wsparcie w innej, bliskiej osobie lub te´┐Ż w sprawnie funkcjonuj´┐Żcym systemie prawnym.

Bezpiecze´┐Żstwem mo´┐Że tak´┐Że by´┐Ż brak poczucia zagro´┐Żenia nie tylko jednostki, ale i ca´┐Żego spo´┐Żecze´┐Żstwa, spo´┐Żeczno´┐Żci, narodu, czy te´┐Ż grupy spo´┐Żecznej, rodziny. Bezpiecze´┐Żstwo daje poczucie pewno´┐Żci, ´┐Że stan zagro´┐Żenia nie wyst´┐Żpi w wyniku r´┐Żnych zdarze´┐Ż losowych, zar´┐Żwno tych daj´┐Żcych si´┐Ż przewidzie´┐Ż, jak i nie mo´┐Żliwych do przewidzenia.

Bezpiecze´┐Żstwa nie mo´┐Żna myli´┐Ż, ani zast´┐Żpowa´┐Ż s´┐Żowem pok´┐Żj. Oba te s´┐Żowa maj´┐Ż zupe´┐Żnie r´┐Żne znaczenie, cho´┐Ż czasami ich definicje mog´┐Ż si´┐Ż zaz´┐Żbia´┐Ż.

Cz´┐Żowiek maj´┐Żcy poczucie bezpiecze´┐Żstwa jest szcz´┐Żliwy, radosny i nie odczuwa l´┐Żku. Jest spokojny psychicznie. Bezpiecze´┐Żstwo jest jedn´┐Ż z najwa´┐Żniejszych potrzeb cz´┐Żowieka, a jej zaspokojenie pozwala na prawid´┐Żowy rozw´┐Żj osobowy, emocjonalny i psychiczny cz´┐Żowieka.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rozedma p´┐Żuc
cykl
biologia
anemia
kapita´┐Ż ludzki
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.