? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest baza danych?

Poj´┐Żcie bazy danych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bazy danych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

baza danych - jest zbiorem danych zapisanych w okre´┐Żlony spos´┐Żb. Bazy danych mog´┐Ż przechowywa´┐Ż dane tekstowe, liczbowe i binarne (np. muzyka i grafika). Potocznie przez baz´┐Ż danych rozumie si´┐Ż dane oraz program komputerowy gromadz´┐Żcy i przetwarzaj´┐Żcy wprowadzone dane.

Najwa´┐Żniejszym elementem bazy danych jest rekord z´┐Żo´┐Żony z p´┐Żl. W ka´┐Żdym polu przechowywane s´┐Ż informacje pochodz´┐Żce z osobnych kategorii. Dzi´┐Żki takiej segregacji istnieje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż sortowania baz danych wed´┐Żug aktualnie interesuj´┐Żcych u´┐Żytkownika kategorii.

Bazy danych mog´┐Ż przyjmowa´┐Ż struktur´┐Ż prost´┐Ż lub z´┐Żo´┐Żon´┐Ż. W´┐Żr´┐Żd prostych baz danych wyr´┐Żniamy bazy kartotekowe (ka´┐Żda tablica danych jest samodzielna, nie wsp´┐Żpracuje z innymi) i hierarchiczne bazy danych (niekt´┐Żre rekordy s´┐Ż nadrz´┐Żdne wobec innych). W´┐Żr´┐Żd baz z´┐Żo´┐Żonych wyr´┐Żniamy bazy relacyjne (tablice wsp´┐Żpracuj´┐Ż ze sob´┐Ż), bazy obiektowe (dane przechowywane s´┐Ż w postaci zbioru obiekt´┐Żw), bazy relacyjno-obiektowe (posiadaj´┐Ż baz´┐Ż relacyjn´┐Ż, ale mo´┐Żna manipulowa´┐Ż danymi jak zbiorem obiekt´┐Żw), strumieniowe bazy danych (zawiera zbiory strumieni danych), temporalne bazy danych (ka´┐Żdy rekord posiada stempel czasowy).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Żanie polityczne
cele firmy
wierzytelno´┐Ż´┐Ż
moment kalkulacji
Tequila
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.