? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bank internetowy?

Poj´┐Żcie banku internetowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja banku internetowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bank internetowy - przedsi´┐Żbiorstwo bankowe nie maj´┐Żce innych kana´┐Ż´┐Żw dystrybucji poza Internetem. Jak z tego wynika bank internetowy, by w og´┐Żle rozpocz´┐Ż´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż, musi posiada´┐Ż funkcjonuj´┐Żcy transakcyjny serwis www. Jego stworzenie i utrzymanie stanowi znaczn´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż koszt´┐Żw takiego banku. W por´┐Żwnaniu z tradycyjnym instytucjami kredytowymi, znikome s´┐Ż natomiast wydatki na nieruchomo´┐Żci i personel. Przeci´┐Żtny bank tego typu zatrudnia zaledwie kilka do kilkunastu os´┐Żb, nie potrzebuje r´┐Żwnie´┐Ż reprezentacyjnej siedziby. Uzyskane w ten spos´┐Żb oszcz´┐Żdno´┐Żci mo´┐Że przenie´┐Ż na swoich klient´┐Żw, oferuj´┐Żc im wy´┐Ższe oprocentowanie lokat i ta´┐Ższe kredyty.

Banki internetowe nie oferuj´┐Ż swoim klientom ca´┐Żego wachlarza produkt´┐Żw bankowych, tak jak robi´┐Ż to banki uniwersalne, gdy´┐Ż nie ma po temu zwykle mo´┐Żliwo´┐Żci, a je´┐Żli nawet, to s´┐Ż one zbyt kosztowne. Zamiast tego, skupia si´┐Ż on na tym, co robi najlepiej-oferowaniu wygodnych kont osobistych z szerokim pakietem darmowych us´┐Żug, oraz wysoko oprocentowanych produkt´┐Żw depozytowych.

W operacjach bankowo´┐Żci elektronicznej inicjatorem operacji jest klient. Bank nie wprowadza danych, on nimi administruje. Zanim jednak zaoferuje tak´┐Ż us´┐Żug´┐Ż klientowi, musi zrewolucjonizowa´┐Ż w´┐Żasne systemy informatyczne, tak aby wyszukiwanie danych, dysponowanie nimi, a nast´┐Żpnie ich archiwizowanie by´┐Żo za po´┐Żrednictwem zintegrowanego systemu informatycznego mo´┐Żliwie we wszystkich obs´┐Żuguj´┐Żcych system informatycznego mo´┐Żliwie we wszystkich obs´┐Żuguj´┐Żcych system jednostkach organizacyjnych.

Chc´┐Żc podo´┐Ża´┐Ż konkurencji ze strony bank´┐Żw zachodnich w dziedzinie obs´┐Żugi finansowej przedsi´┐Żbiorstw, wszystkie licz´┐Żce si´┐Ż banki polskie wdro´┐Ży´┐Ży lub pracuj´┐Ż nad wdro´┐Żeniem system´┐Żw bankowo´┐Żci elektronicznej dla swoich najwa´┐Żniejszych klient´┐Żw. Kolejnym krokiem b´┐Żdzie dostosowanie system´┐Żw do potrzeb rynku detalicznego. Wyj´┐Żtkiem s´┐Ż tu najwi´┐Żksze polskie banki detaliczne, kt´┐Żre przygotowuj´┐Ż swoj´┐Ż ofert´┐Ż od razu z my´┐Żl´┐Ż o klientach indywidualnych.

Czasy, kiedy mo´┐Żna by´┐Żo dokonywa´┐Ż operacji bankowych tylko przy tradycyjnym okienku kasowym ju´┐Ż dawno min´┐Ży. Banki zda´┐Ży sobie spraw´┐Ż z tego, ´┐Że tradycyjna forma komunikacji z klientami nie zaspokaja ich potrzeb oraz jest dla nich niewygodna. Klienci zazwyczaj musieli po´┐Żwi´┐Żci´┐Ż czas na dotarcie do oddzia´┐Żu banku, potem sta´┐Ż w kolejce, sam bank r´┐Żwnie´┐Ż ponosi´┐Ż wi´┐Żksze koszty obs´┐Żugi.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  transformator
abs
torrent
ekologia
wychowanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.