? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bank?

Poj´┐Żcie banku i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja banku napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bank - jest to instytucja pa´┐Żstwowa lub prywatna, kt´┐Żrej dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż polega przede wszystkim na obrocie pieni´┐Żnym, finansowaniu inwestycji, udzielaniu kredyt´┐Żw i po´┐Życzek, a tak´┐Że zak´┐Żadaniu lokat i inwestowaniu pieni´┐Żdzy swoich klient´┐Żw. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż transakcji bankowych to transakcje wirtualne, wykorzystuj´┐Żce pieni´┐Żdze wirtualne.

Bank nale´┐Ży do samodzielnych przedsi´┐Żbiorstw, kt´┐Żrego dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż reguluj´┐Ż odpowiednie przepisy prawne i finansowe. Bank oferuje swoim klientom i realizuje wszelkie transakcje p´┐Żatnicze, obr´┐Żt p´┐Żatniczy, finansowanie wybranych inwestycji oraz wszelkie inne us´┐Żugi zwi´┐Żzane z tymi zagadnieniami.

Banki powstaj´┐Ż na ca´┐Żym ´┐Żwiecie i wyr´┐Żniamy zar´┐Żwno r´┐Żne ich nazwy jak i typy. Mamy na przyk´┐Żad banki sp´┐Żdzielcze, przemys´┐Żowo handlowe, sp´┐Żki akcyjne i wiele innych. Ka´┐Żdy bank mo´┐Że oferowa´┐Ż klientom r´┐Żne produkty bankowe i inwestycyjne oraz us´┐Żugi dodane. Wed´┐Żug standard´┐Żw unijnych wyr´┐Żniamy banki depozytowo - kredytowe, inwestycyjne i uniwersalne.
Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż ´┐Żwiatowych bank´┐Żw oferuje dost´┐Żp do konta klientowi poprzez Internet. Mo´┐Że on nie tylko wykonywa´┐Ż przelewy, ale tak´┐Że zak´┐Żada´┐Ż nowe konta i lokaty. Dzi´┐Żki sieci bankomat´┐Żw zamontowanych w r´┐Żnych miejscach w naszych miastach, mamy sta´┐Ży dost´┐Żp do pieni´┐Żdzy zgromadzonych na rachunku bankowym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż inwestycyjna
efektywno´┐Ż´┐Ż pracy
serwer
agroturystyka
muzyka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.