? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest bajka?

Poj´┐Żcie bajki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja bajki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

bajka - jest jednym z g´┐Ż´┐Żwnych gatunk´┐Żw dydaktycznej literatury, najcz´┐Żciej jest to nied´┐Żuga opowie´┐Ż´┐Ż napisana wierszem lub proz´┐Ż, zawiera ona przewa´┐Żnie jak´┐Ż´┐Ż nauk´┐Ż moraln´┐Ż pokazan´┐Ż na ko´┐Żcu lub pocz´┐Żtku. Bohaterami bajki s´┐Ż ludzie, zwierz´┐Żta, ro´┐Żliny lub nawet przedmioty.

Rozr´┐Żniamy nast´┐Żpuj´┐Żce rodzaje:

bajka epigramatyczna - bardzo popularny rodzaj w literaturze polskiej, uprawia´┐Ż go m.in.: Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz oraz Aleksander Fredro. Bajka tego rodzaju ma moralistyczn´┐Ż fabu´┐Ż´┐Ż i jest pozbawiona pierwiastk´┐Żw epickich.

bajka zwierz´┐Żca - tw´┐Żrc´┐Ż tego gatunku jest Ezop (VI w. p.n.e.). W takiej bajce wyst´┐Żpuj´┐Żce zwierz´┐Żta s´┐Ż okre´┐Żleniami typ´┐Żw, charakter´┐Żw ludzkich, a przedstawione relacje miedzy nimi s´┐Ż odpowiednikami spo´┐Żecznych stosunk´┐Żw i instytucji w ´┐Żwiecie ludzi.

bajka narracyjna - kr´┐Żtka historia napisana wierszem, o nie skomplikowanej fabule.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  prawa socjologii
moment kalkulacji
seed
st´┐Żuszczenie w´┐Żtroby
w´┐Żze´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.