? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest badanie?

Poj´┐Żcie badania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja badania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

badanie - proces, kt´┐Żrego zadaniem jest przeprowadzenie przez okre´┐Żlone osoby lub organy odpowiednich ankiet, zabieg´┐Żw, np. medycznych w celu sprawdzenia lub te´┐Ż por´┐Żwnania wyniku z innymi i okre´┐Żlenia sposobno´┐Żci, mo´┐Żliwo´┐Żci fizycznych, jak i intelektualnych osoby badanej do pracy, tudzie´┐Ż wykonywanego zawodu, b´┐Żd´┐Ż ´┐Życia w spo´┐Żecze´┐Żstwie.
U os´┐Żb chorych psychicznie bada si´┐Ż stopie´┐Ż odchylenia od normalno´┐Żci.

Wyr´┐Żnia si´┐Ż r´┐Żne rodzaje bada´┐Ż, w zale´┐Żno´┐Żci od dziedziny naukowej, w medycynie : 1) badanie lekarskie, w nauce : 2) badania naukowe, w statystyce : 3) badania statystyczne,
w socjologii : 4) badania panelowe, w ekonomii : 5) badania operacyjne, 6) badania naszej planety, 7) badania maszyn, 8) badania sanepidu, 9) badania materia´┐Żowe, 10) badania przesiewowe, itd.

Badania s´┐Ż ci´┐Żg´┐Żym procesem, obecnym wsz´┐Żdzie, tycz´┐Ż si´┐Ż ka´┐Żdej dziedziny naszego ´┐Życia, ju´┐Ż przed przyj´┐Żciem na ´┐Żwiat jeste´┐Żmy poddawani badaniom prenatalnym, po urodzeniu- badaniom lekarskim, w trakcie edukacji- badaniom osi´┐Żgni´┐Ż´┐Ż edukacyjnych, badaniom IQ, a tak´┐Że w pracy, gdy og´┐Żaszamy nasz´┐Ż opini´┐Ż na dany temat, czy produkt uczestniczymy w badaniach rynku i badaniach marketingowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  fundacja
prawa obywatelskie
procedura
liberalizacja i deregulacja
optymalizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.