? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest B2C?

Poj´┐Żcie B2C i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja B2C napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

B2C - (angielski skr´┐Żt od s´┐Ż´┐Żw business to client) okre´┐Żla relacj´┐Ż wyst´┐Żpuj´┐Żc´┐Ż mi´┐Żdzy firm´┐Ż a klientem ko´┐Żcowym, kt´┐Żra mo´┐Że by´┐Ż realizowana za po´┐Żrednictwem Internetu. Cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż relacji B2C jest fakt, i´┐Ż jest ona inicjowana przez firm´┐Ż. W przypadku, gdyby relacj´┐Ż inicjowa´┐Ż klient, nosi´┐Żaby nazw´┐Ż C2B.

Na B2C sk´┐Żada si´┐Ż szereg czynno´┐Żci: przygotowanie ofert, przygotowanie zam´┐Żwie´┐Ż, potwierdzenie zam´┐Żwie´┐Ż, p´┐Żatno´┐Żci, realizacja transakcji, wystawienie dokument´┐Żw zwi´┐Żzanych z realizacj´┐Ż transakcji i marketing.

W przypadku, gdy zaw´┐Żzimy rozumienie B2C wy´┐Ż´┐Żcznie do zawierania transakcji mi´┐Żdzy firm´┐Ż a klientem indywidualnym za po´┐Żrednictwem ´┐Żrodk´┐Żw elektronicznych, B2C obejmowa´┐Ż b´┐Żdzie takie aspekty elektronicznego biznesu, jak: wielopoziomowe systemy sprzeda´┐Ży (MLM), sklepy elektroniczne (aplikacja umo´┐Żliwiaj´┐Żca sprzeda´┐Ż z wykorzystaniem sieci), aukcje internetowe (licytacje przeprowadzane za po´┐Żrednictwem sieci), komisy internetowe i sprzeda´┐Ż us´┐Żug detalicznych.

Zadania B2C sprowadzaj´┐Ż si´┐Ż do zdobycia nabywcy potencjalnie zainteresowanego ofert´┐Ż, zapewnienie mu wygodnego interfejsu i stworzenia wirtualnego miejsca, w kt´┐Żrym sprzedawane s´┐Ż produkty firmy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  nudno´┐Żci
monolog
strategia
modem
integracja hierarchiczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.