? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest B2B?

Poj´┐Żcie B2B i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja B2B napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

B2B - Skr´┐Żt B2B pochodzi od angielskiego zwrotu Business to Business, a oznacza on og´┐Ż r´┐Żnorakich wzajemnych relacji, kt´┐Żre pojawiaj´┐Ż si´┐Ż pomi´┐Żdzy dwoma partnerami handlowymi. To ca´┐Ży szereg relacji, w kt´┐Żrych uczestnicz´┐Ż podmioty wymiany handlowej, tj. sprzedaj´┐Żcy, kupuj´┐Żcy, po´┐Żrednicy, dostawcy, dystrybutorzy, hurtownicy i inni. B2B obejmuje wiele dzia´┐Ża´┐Ż wspomagaj´┐Żcych handel, a s´┐Ż to mi´┐Żdzy innymi: marketing, przygotowywanie i wystawianie ofert handlowych, zam´┐Żwie´┐Ż, wystawianie zwi´┐Żzanych z tym odpowiednich dokument´┐Żw, kwestie p´┐Żatno´┐Żci.

Wraz z rozwojem technologii bardzo modny jest ostatnimi czasy biznes z wykorzystaniem Internetu. Przybiera on w B2B nast´┐Żpuj´┐Żce formy: eProcurement (proces odbywaj´┐Żcy si´┐Ż drog´┐Ż elektroniczn´┐Ż, rozpoczyna si´┐Ż wraz ze zg´┐Żoszeniem zapotrzebowania na dany produkt, a ko´┐Żczy sprawdzeniem, czy dokonano odpowiedniej p´┐Żatno´┐Żci), rynki horyzontalne (charakteryzuje je wielosektorowo´┐Ż´┐Ż, raczej nie obracaj´┐Ż dobrami produkcyjnymi), rynki wertykalne (nastawione na dobra zwi´┐Żzane z produkcj´┐Ż, obejmuj´┐Ż swym zasi´┐Żgiem zwykle jeden sektor handlowy), model aukcyjno-przetargowy (dokonywanie zakupu lub zakup´┐Żw na okre´┐Żlonych czasowo aukcjach).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konsorcjum
krwiomocz
deflacja
ob´┐Żawa
kredyt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.