? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest Awangarda Krakowska?

Poj´┐Żcie Awangardy Krakowskiej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja Awangardy Krakowskiej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

Awangarda Krakowska - grupa ukszta´┐Żtowa´┐Ża si´┐Ż na pocz´┐Żtku lat dwudziestych, za spraw´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci poet´┐Żw skupionych wok´┐Ż Tadeusza Peipera i wydawanego przez niego pisma “Zwrotnica”. Peiper by´┐Ż teoretykiem grupy, po powrocie z Hiszpanii w 1921 roku wyda´┐Ż programowe ksi´┐Ż´┐Żki “Nowe usta” i “T´┐Żdy”.
W sk´┐Żad Awangardy Krakowskiej weszli: Julian Przybo´┐Ż, Adam Wa´┐Żyk, Jan Brz´┐Żkowski i Jalu Kurek. Ich program to idea nowej sztuki, kt´┐Żr´┐Ż okre´┐Żlaj´┐Ż: 3 M. - czyli: Miasto, Maszyna, Masa jako naczelne tematy; praca nad j´┐Żzykiem poetyckim, kt´┐Żrej cel obrazuje has´┐Żo “Przecz z wata s´┐Ż´┐Żw” (sens utworu tkwi´┐Ż mia´┐Ż w skr´┐Żcie i sile metafory, w kondensacji znacze´┐Ż s´┐Ż´┐Żw); poeta rzemie´┐Żlnikiem, pracuj´┐Żcym w materiale s´┐Żownym.

Grupa przesta´┐Ża istnie´┐Ż w latach trzydziestych, lecz nawi´┐Żzywa´┐Ży do jej za´┐Żo´┐Że´┐Ż inne, np. Awangarda Lubelska. Julian Przybo´┐Ż by´┐Ż najwybitniejszym poet´┐Ż Awangardy Krakowskiej. Informacje o tematyce, kt´┐Żr´┐Ż podejmowa´┐Ż, przynosz´┐Ż ju´┐Ż tytu´┐Ży kolejnych tomik´┐Żw (“´┐Żruby”, “Obur´┐Żcz”). Z biegiem czasu Przybo´┐Ż zacz´┐Ż´┐Ż podejmowa´┐Ż stare, tradycyjne motywy, takie jak uczucia, pejza´┐Że, sztuka (np. “W g´┐Ż´┐Żb lasu”, “R´┐Żwnanie serca”), lecz ubiera´┐Ż je w bardzo nowatorsk´┐Ż form´┐Ż. Cechy tego wiersza, uznane przez Przybosia za istot´┐Ż techniki poetyckiej, to: metafora i skr´┐Żt (zobrazowany wyraz mo´┐Że budzi´┐Ż kilka potrzebnych skojarze´┐Ż), kondensacja znacze´┐Ż (jeden wyraz mo´┐Że budzi´┐Ż kilka potrzebnych skojarze´┐Ż), elipsa (opuszczenie ogniw wypowiedzenia, tak, ´┐Że zrozumia´┐Że jest dopiero w kontek´┐Żcie), dynamizacja (poezja nie kopiuje natury, lecz wprawia w ruch i formuje ja na nowo).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  test
psychologia
krajobraz
ballada
strategia rozwoju
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.