? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest audyt?

Poj´┐Żcie audytu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja audytu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

audyt - sprowadza si´┐Ż do oceny przez niezale´┐Żny i uprawniony zesp´┐Ż czy dany przedmiot audytu sprosta´┐Ż wymaganiom (osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż cel lub jego dzia´┐Żanie jest zgodne ze standardami). Zesp´┐Ż audytuj´┐Żcy z´┐Żo´┐Żony jest z kilku audytor´┐Żw (czasami jest tylko jedna osoba dokonuj´┐Żca oceny). Przedmiotem audytu mo´┐Że by´┐Ż osoba, organizacja, system, proces a tak´┐Że produkt.

Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż audyty: operacyjne (kontrola oszcz´┐Żdno´┐Żci, wydajno´┐Żci i skuteczno´┐Żci prowadzonych dzia´┐Ża´┐Ż), finansowe (sprawdzaj´┐Ż, czy dane zawarte w sprawozdaniu finansowym nie s´┐Ż zniekszta´┐Żcone), informatyczne (zbieraj´┐Ż i oceniaj´┐Ż dowody na to, ´┐Że system informatyczny w´┐Ża´┐Żciwie chroni organizacj´┐Ż i zapewnia dobre jej funkcjonowanie), dotycz´┐Żce jako´┐Żci (kontroluj´┐Ż dzia´┐Żania odnosz´┐Żce si´┐Ż do systemu jako´┐Żci i sprawno´┐Ż´┐Ż samego systemu), etyczne (oceniaj´┐Ż stosownie zasad etyki w przedsi´┐Żbiorstwie), ekologiczne (weryfikuj´┐Ż na ile sprawdzaj´┐Ż si´┐Ż dzia´┐Żania wyznaczane przez polityk´┐Ż ´┐Żrodowiskow´┐Ż przedsi´┐Żbiorstwa) i wiele innych.

Audyt mo´┐Że by´┐Ż zewn´┐Żtrzny (kontrola przez osoby nieb´┐Żd´┐Żce pracownikami przedsi´┐Żbiorstwa) lub wewn´┐Żtrzny (kontrola wewn´┐Żtrzna przedsi´┐Żbiorstwa przez osoby w nim zatrudnione).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ospa wietrzna
antypsychiatrzy
resocjalizacja
przepona
program
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.