? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest atrakcje turystyczne?

Poj´┐Żcie atrakcji turystycznych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja atrakcji turystycznych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

atrakcje turystyczne - poj´┐Żcie atrakcji turystycznych jest ´┐Żci´┐Żle zwi´┐Żzane z atrakcyjno´┐Żci´┐Ż turystyczn´┐Ż. S´┐Ż to przede wszystkim obiekty zach´┐Żcaj´┐Żce turyst´┐Żw do odwiedzania okre´┐Żlonego obszaru. Za atrakcje turystyczne uwa´┐Ża si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż odpowiednie walory przyrodnicze wzbudzaj´┐Żce du´┐Że zainteresowanie w´┐Żr´┐Żd turyst´┐Żw. Istotn´┐Ż role odgrywaj´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż obiekty kultury, ch´┐Żtnie odwiedzane przez go´┐Żci.

Przyk´┐Żadem mog´┐Ż by´┐Ż r´┐Żnego rodzaju muzea a tak´┐Że teatry. Do obiekt´┐Żw kultury zalicza si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż biblioteki oraz r´┐Żnorodne obiekty sportowe.

Atrakcje turystyczne to tak´┐Że imprezy organizowane na okre´┐Żlonym obszarze. Koncerty czy festiwale zazwyczaj ciesz´┐Ż si´┐Ż du´┐Żym zainteresowaniem w´┐Żr´┐Żd turyst´┐Żw.

Pod poj´┐Żciem atrakcji turystycznych kryj´┐Ż si´┐Ż wiec wszelkie dzia´┐Żania cz´┐Żowieka zmierzaj´┐Żce do przyci´┐Żgni´┐Żcia jak najwi´┐Żkszej ilo´┐Żci turyst´┐Żw.

W Polsce za atrakcje turystyczn´┐Ż uwa´┐Ża si´┐Ż np. Ogr´┐Żd Botaniczny w Krakowie. Zosta´┐Ż on stworzony w 1783 r a jego powierzchnia wynosi 9,6ha. Innym przyk´┐Żadem atrakcji turystycznej jest r´┐Żwnie´┐Ż Ska´┐Ża Kmity w Balicach. Je´┐Żli chodzi o wydarzenia, atrakcje turystyczn´┐Ż stanowi´┐Ż mo´┐Że Mi´┐Żdzynarodowy Festiwal Fotografii odbywaj´┐Żcy si´┐Ż w ´┐Żodzi.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gor´┐Żczka gruczo´┐Żowa
zapalenie powiek
link
adres ip
pa´┐Żstwo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.