? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest atmosfera?

Poj´┐Żcie atmosfery i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja atmosfery napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

atmosfera - etymologicznie termin „atmosfera” wywodzi si´┐Ż od dw´┐Żch greckich s´┐Ż´┐Żw: atmos, tj. para, powietrze, i sphaira, tj. kula. Atmosfera jest pow´┐Żok´┐Ż gazow´┐Ż, kt´┐Żra otacza kul´┐Ż ziemsk´┐Ż lub inne cia´┐Żo niebieskie. Zbudowana jest ona z r´┐Żnorakich wymieszanych ze sob´┐Ż gaz´┐Żw. Nie jest ona jednolita, lecz wyr´┐Żniamy nast´┐Żpuj´┐Żce warstwy atmosfery: homosfera, heterosfera, ozonosfera, jonosfera, magnetosfera. Podzia´┐Ż ten dokonany jest ze wzgl´┐Żdu na budow´┐Ż chemiczn´┐Ż atmosfery. Mo´┐Żna dokona´┐Ż te´┐Ż innych podzia´┐Ż´┐Żw atmosfery, np. ze wzgl´┐Żdu na jej odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż od kuli ziemskiej wyr´┐Żniamy: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, egzosfera, termosfera.

Gdy ko´┐Żczy si´┐Ż atmosfera przechodzi ona w przestrze´┐Ż mi´┐Żdzyplanetarn´┐Ż. Sk´┐Żad atmosfery ziemskiej umo´┐Żliwia istnienie ´┐Życia na planecie, gdy´┐Ż chroni ona wszelkie organizmy ´┐Żywe przed szkodliwym promieniowaniem z kosmosu.

Gazy b´┐Żd´┐Żce atmosfer´┐Ż ziemsk´┐Ż powszechnie nazywa si´┐Ż powietrzem, a s´┐Ż to: azot, tlen, argon, dwutlenek w´┐Żgla, metan, podtlenek azotu, hel, neon, krypton, jod, ksenon, amoniak. Powy´┐Ższe sk´┐Żadniki zawarte s´┐Ż w r´┐Żnych proporcjach zale´┐Żnie do sfery atmosfery, kt´┐Żr´┐Ż opisujemy. Sk´┐Żad atmosfery ziemskiej jest dynamiczny i ci´┐Żgle ulega pewnym zmianom spowodowanym r´┐Żwnie´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż cz´┐Żowieka.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Armagnac
integracja hierarchiczna
alergia pokarmowa
redystrybucja
Awangarda Krakowska
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.