? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest aspartam?

Poj´┐Żcie aspartamu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja aspartamu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

aspartam - mo´┐Żna kr´┐Żtko zdefiniowa´┐Ż jako organiczny zwi´┐Żzek chemiczny. Znajduje si´┐Ż on w grupie estr´┐Żw peptydowych. Okre´┐Żla si´┐Ż go kodem E951.

Aspartam zawarty jest przede wszystkim w produktach spo´┐Żywczych. Wyst´┐Żpuje on w nich w postaci s´┐Żodzika. Wielu ludzi zast´┐Żpuje nim cukier, jednak odczuwalna jest pomi´┐Żdzy nimi wyra´┐Żna r´┐Żnica smakowa. Produkty w kt´┐Żrych zawarty jest sztuczny ´┐Żrodek s´┐Żodz´┐Żcy to g´┐Żownie napoje niskokaloryczne. Aspartam zawarty jest r´┐Żwnie´┐Ż w gumach do ´┐Żucia i nie tylko. Kolejnymi produktami w kt´┐Żrych znajduje si´┐Ż ten zwi´┐Żzek chemiczny to ryby oraz r´┐Żnego rodzaju w´┐Żdliny. Istnieje r´┐Żwnie´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zakupienia aspartamu w postaci tabletek. Stosuj´┐Ż go r´┐Żwnie´┐Ż osoby cierpi´┐Żce na cukrzyc´┐Ż.

Odkrycie aspartamu mia´┐Żo miejsce w 1965r. Przyczyni´┐Ż si´┐Ż do tego James M. Schlatter kt´┐Żry zwi´┐Żzany by´┐Ż z pewn´┐Ż firm´┐Ż farmaceutyczn´┐Ż.

Bezpiecze´┐Żstwo u´┐Żywania aspartamu jest kwesti´┐Ż sporn´┐Ż. Przeprowadzono sporo bada´┐Ż naukowych pr´┐Żbuj´┐Żc dok´┐Żadniej to wyja´┐Żni´┐Ż. Za´┐Żywanie aspartamu jest szczeg´┐Żlnie niebezpieczne dla os´┐Żb cierpi´┐Żcych na fenyloketonuri´┐Ż. Jest to schorzenie o pod´┐Żo´┐Żu genetycznym a osoba ni´┐Ż dotkni´┐Żta nie jest w stanie metabolizowa´┐Ż fenyloalaniny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  alogrytm transportowy
ballada
narracja
mia´┐Żd´┐Życa
login
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.