? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Poj´┐Żcie arkusza kalkulacyjnego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja arkusza kalkulacyjnego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

arkusz kalkulacyjny - jest to program komputerowy, kt´┐Żry umo´┐Żliwia cz´┐Żowiekowi tworzenie r´┐Żnego rodzaju oblicze´┐Ż wykres´┐Żw, a tak´┐Że baz danych. Arkusz kalkulacyjny prezentuje nam g´┐Ż´┐Żwnie dane liczbowe, kt´┐Żre zgromadzone s´┐Ż w dwuwymiarowych tabelkach. Taki ich uk´┐Żad pozwala na szybka obr´┐Żbk´┐Ż i porz´┐Żdkowanie wed´┐Żug najrozmaitszych kryteri´┐Żw.

Arkusz kalkulacyjny mo´┐Że s´┐Żu´┐Ży´┐Ż zar´┐Żwno do sporz´┐Żdzania zestawie´┐Ż dotycz´┐Żcych domowego bud´┐Żetu, jak i do wykonywania skomplikowanych oblicze´┐Ż matematycznych i statystycznych.

Arkusz kalkulacyjny mo´┐Żna powi´┐Żza´┐Ż z odpowiednimi bazami danych, z kt´┐Żrych mo´┐Żna czerpa´┐Ż po´┐Ż´┐Żdane informacje. Sporz´┐Żdzone wykresy i tablice mo´┐Żna eksportowa´┐Ż do dowolnych raport´┐Żw i zestawie´┐Ż sporz´┐Żdzanych w innych programach.

Arkusz kalkulacyjny jest niezwykle popularnym narz´┐Żdziem pracy w biurach, w biznesie, w´┐Żr´┐Żd student´┐Żw nauk ´┐Żcis´┐Żych oraz wiele innych.

Arkusze zawieraj´┐Ż specjalne formu´┐Ży, kt´┐Żre umo´┐Żliwiaj´┐Ż automatyczne przetwarzanie wprowadzonych do pliku danych liczbowych. W zaawansowanych technologicznie i informatycznie arkuszach udost´┐Żpnione s´┐Ż makropolecenia oraz j´┐Żzyki programowania, kt´┐Żre w znaczny spos´┐Żb pozwalaj´┐Ż na uelastycznienie przetwarzanych danych.

Najbardziej znanymi arkuszami kalkulacyjnymi s´┐Ż te stworzone przez firm´┐Ż Microsoft i nale´┐Ż´┐Żce do pakietu Office.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  melioracja
przemiana materii
rynek przedsi´┐Żbiorstw
mia´┐Żd´┐Życa
prawo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.