? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest apokalipsa?

Poj´┐Żcie apokalipsy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja apokalipsy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

apokalipsa - wypowied´┐Ż biblijna opisuj´┐Żca tajemnice czas´┐Żw ostatecznych i wyja´┐Żniaj´┐Żca sens dziej´┐Żw ludzko´┐Żci i ´┐Żwiata. Podobne apokaliptyczno - prorockie teksty znajduj´┐Ż si´┐Ż w Starym Testamencie, w Ksi´┐Żdze Daniela i Ksi´┐Żdze Izajasza.

Apokalipsa zapowiada koniec ´┐Żwiata i dzie´┐Ż S´┐Żdu Ostatecznego. Jezus Chrystus pojawi si´┐Ż jako Pantokrator, w´┐Żadca ´┐Żwiata. Objawienie uj´┐Żte jest w form´┐Ż siedmiu wizji poprzedzonych siedmioma listami skierowanymi do siedmiu Ko´┐Żcio´┐Ż´┐Żw symbolizuj´┐Żcych ca´┐Że chrze´┐Żcija´┐Ż-stwo.intronizacja, a potem gloryfikacja Jezusa - odkupiciela i Zbawcy ca´┐Żej ludzko´┐Żci, kt´┐Żrego symbolem jest Baranek paschalny. Intronizowany ma zapiecz´┐Żtowan´┐Ż siedmioma piecz´┐Żciami Ksi´┐Żg´┐Ż ´┐Żywota. Kolejne ´┐Żamania piecz´┐Żci okre´┐Żla zbli´┐Żanie si´┐Ż dnia s´┐Żdu; wizja s´┐Żdu ostatecznego; wizja niewiasty obleczonej w s´┐Żo´┐Żce, n´┐Żkanej przez siedmiog´┐Żowego smoka; wizja opisuj´┐Żca siedem plag zes´┐Żanych na grzesznik´┐Żw; walka baranka ze smokiem; wizja opowiadaj´┐Żca o tysi´┐Żcletnim kr´┐Żlestwie Chrystusa; wizja ukazuj´┐Żca mieszka´┐Żcom ziemi wn´┐Żtrze niebieskiego Jeruzalem. Wiele znak´┐Żw i symboli apokaliptycznych utrwali´┐Żo si´┐Ż w ´┐Żwiadomo´┐Żci spo´┐Żecznej i kulturze powszechnej. Greckie litery Alfa i Omega s´┐Ż symbolem Boga (\"Jam jest Alfa i Omega, m´┐Żwi Pan B´┐Żg\")- s´┐Ż to pierwsza i ostatnia litera w alfabecie greckim i symbolizuj´┐Ż Boga jako praprzyczyn´┐Ż i cel ostateczny. \"Niewiasta obleczona w s´┐Żo´┐Żce\" przedstawiona w 12 rozdziale, symbolizuje Matk´┐Ż Bo´┐Ż´┐Ż, dlatego te´┐Ż w sztuce ko´┐Żcielnej przedstawiana jest z 12 gwiazdami wok´┐Ż g´┐Żowy (symbol dwunastu pokole´┐Ż Izraela).

W postaci tej upatruje si´┐Ż te´┐Ż symbolu ludu Bo´┐Żego. Smok atakuj´┐Żcy Niewiast´┐Ż wyra´┐Ża´┐Ż ma walk´┐Ż szatana z Ko´┐Żcio´┐Żem na przestrzeni wiek´┐Żw. Popularn´┐Ż wizj´┐Ż s´┐Ż czterej je´┐Żd´┐Żcy Apokalipsy. Pierwszy - na bia´┐Żym koniu - symbolizuje zwyci´┐Żstwo Ewangelii. Drugi - na koniu barwy ognia - to symbol wojny, trzeci - na koniu czarnym, z wag´┐Ż w r´┐Żku - symbol g´┐Żodu i czwarty na koniu trupio bladym oznacza ´┐Żmier´┐Ż. Zanim nast´┐Żpi dzie´┐Ż gniewu (dies irae) Bo´┐Żego, pojawi´┐Ż si´┐Ż zwiastuny w postaci kl´┐Żsk, jak wspominane konie Apokalipsy. Spadnie grad i ogie´┐Ż i sp´┐Żonie trzecia cze´┐Ż´┐Ż ziemi; spadnie gwiazda Pio´┐Żun i pomrze wielu ludzi, bo rzeki stan´┐Ż si´┐Ż gorzkie, itd.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szereg statystyczny 2
PTSM
doping
´┐Ża´┐Żcuch logistyczny
tuner
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.