? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest anoreksja?

Poj´┐Żcie anoreksji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja anoreksji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

anoreksja - choroba, na kt´┐Żr´┐Ż zapadaj´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie dziewcz´┐Żta i m´┐Żode kobiety. Powod´┐Żw, dla kt´┐Żrych choruj´┐Ż, mo´┐Że by´┐Ż bardzo wiele. Jednym z nich jest chocia´┐Żby ch´┐Ż´┐Ż pod´┐Ż´┐Żania za mod´┐Ż, kt´┐Żra ka´┐Że ci´┐Żgle bardzo szczup´┐Żo wygl´┐Żda´┐Ż i co chwil´┐Ż stosowa´┐Ż nowe metody odchudzania.

Czym jest anoreksja? Niestety, jest to choroba o pod´┐Żo´┐Żu psychicznym. Okre´┐Żlana bywa przez specjalist´┐Żw mianem jad´┐Żowstr´┐Żtu psychicznego. Ten stan to zaburzenie percepcji polegaj´┐Żce na tym, ´┐Że osoba dotkni´┐Żta tym schorzeniem, odbiera siebie jako osob´┐Ż grub´┐Ż i nieatrakcyjn´┐Ż, a w rzeczywisto´┐Żci osoba ta mo´┐Że by´┐Ż nawet zbyt szczup´┐Ża.

Anoreksja jest bardzo niebezpieczn´┐Ż chorob´┐Ż, bowiem powoduje prawie ca´┐Żkowite wyniszczenie i wycie´┐Żczenie organizmu. Cz´┐Żsto ci´┐Żko jest wyleczy´┐Ż si´┐Ż z tej choroby, bowiem zmiany, kt´┐Żre zasz´┐Ży w organizmie, s´┐Ż po prostu nieodwracalne. Osoba, kt´┐Żra cierpi na anoreksj´┐Ż, ca´┐Ży czas ogranicza spo´┐Żywanie posi´┐Żk´┐Żw, przez co nie dostarcza swojemu organizmowi substancji niezb´┐Żdnych do jego prawid´┐Żowego funkcjonowania. Prowadzi to do nadmiernego wychudzenia. Choroba ta powinna by´┐Ż wykryta stosunkowo wcze´┐Żnie- po chorej od razu wida´┐Ż, ´┐Że „chudnie w oczach”. Cz´┐Żsto jednak zar´┐Żwno chorzy jak i ich rodziny oszukuj´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że nie maj´┐Ż ´┐Żadnego problemu. A tak niestety nie jest.

Jak objawia si´┐Ż anoreksja? To przede wszystkim chudni´┐Żcie, zahamowanie apetytu, wywo´┐Żanie wymiot´┐Żw, wstrzymanie miesi´┐Żczki. Osoba chora na anoreksj´┐Ż cz´┐Żsto staje si´┐Ż coraz bardziej nerwowa. Potrafi sprawdza´┐Ż swoj´┐Ż wag´┐Ż nawet po kilka czy kilkana´┐Żcie razy dziennie. Ka´┐Żdy spadek wagi witany jest z dzik´┐Ż eufori´┐Ż, natomiast jej wzrost, nawet minimalny- ze z´┐Żo´┐Żci´┐Ż. Przy tym pozosta´┐Że funkcje ´┐Życiowe, takie o charakterze emocjonalnym, zwykle pozostaj´┐Ż bez zarzutu. Chorzy na anoreksj´┐Ż potrafi´┐Ż by´┐Ż bardzo sprawni fizycznie (r´┐Żwnie´┐Ż sport potrafi´┐Ż uprawia´┐Ż dos´┐Żownie do wycie´┐Żczenia), s´┐Ż weseli, cz´┐Żsto wybitnie wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż w nauce czy w pracy.

Anoreksj´┐Ż trzeba leczy´┐Ż. Niezb´┐Żdne w tym wypadku jest leczenie szpitalne. Chorego na pewien czas nale´┐Ży w nim umie´┐Żci´┐Ż i przeprowadzi´┐Ż terapi´┐Ż polegaj´┐Żc´┐Ż na od´┐Żywianiu organizmu. W przeciwnym razie osobie chorej na anoreksj´┐Ż grozi ´┐Żmier´┐Ż. Nale´┐Ży zatem robi´┐Ż wszystko, by nie dopu´┐Żci´┐Ż do takiej sytuacji. Je´┐Żli widzimy, ´┐Że kto´┐Ż z naszej rodziny czy znajomych za bardzo schud´┐Ż, lub ci´┐Żgle odmawia sobie jedzenia- powinni´┐Żmy powiadomi´┐Ż o tym fakcie osob´┐Ż doros´┐Ż´┐Ż, lub nam´┐Żwi´┐Ż chorego do skonsultowania si´┐Ż z psychologiem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kalkulacja ewidencyjna
szk´┐Żo
stropodach
sztuka
motywacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.