? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest angina?

Poj´┐Żcie anginy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja anginy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

angina - jednak z chor´┐Żb o charakterze zaka´┐Żnym. Jest to og´┐Żlnoustrojowa choroba, kt´┐Żrej przyczyn doszukiwa´┐Ż nale´┐Ży si´┐Ż w´┐Żr´┐Żd dzia´┐Żania bakterii oraz wirus´┐Żw. Zwykle pojawiaj´┐Ż si´┐Ż one w naszych nosach i gard´┐Żach, atakuj´┐Żc przy tym ca´┐Ż´┐Ż jam´┐Ż ustn´┐Ż. Je´┐Żli nasz uk´┐Żad odporno´┐Żciowy jest w pe´┐Żni sprawny, to bez interwencji lekarza powinien powstrzyma´┐Ż infekcj´┐Ż. Je´┐Żli jednak nasz uk´┐Żad immunologiczny jest os´┐Żabiony- dochodzi najcz´┐Żciej do zachorowania na angin´┐Ż.

Chorowanie na angin´┐Ż nie powinno stanowi´┐Ż zagro´┐Żenia dla naszego ´┐Życia- o ile udamy si´┐Ż do lekarza i b´┐Żdziemy post´┐Żpowa´┐Ż zgodnie z jego zaleceniami. Odpowiednia kuracja mo´┐Że sprawi´┐Ż, ´┐Że po anginie nie zostanie nawet ´┐Żladu. Natomiast zlekcewa´┐Żenie zalece´┐Ż lekarza mo´┐Że sta´┐Ż si´┐Ż niebezpieczne dla nas i naszego organizmu. Dlatego lepiej nie dopu´┐Żci´┐Ż do tego, by zaniedbanie leczenia doprowadzi´┐Żo do gro´┐Żnych powik´┐Ża´┐Ż.

Jak ju´┐Ż wspomniane zosta´┐Żo wcze´┐Żniej- przyczyn´┐Ż zachorowa´┐Ż s´┐Ż wirusy i bakterie. Mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż angin´┐Ż zarazi´┐Ż si´┐Ż drog´┐Ż kropelkow´┐Ż od innej osoby, kt´┐Żra na chorob´┐Ż t´┐Ż choruje. Je´┐Żli zauwa´┐Żymy, ´┐Że kto´┐Ż w naszym domu, pracy czy szkole mo´┐Że chorowa´┐Ż na t´┐Ż chorob´┐Ż, to unikajmy dotykania rzeczy i przebywania w tych samych pomieszczeniach, co chory. Bardzo ´┐Żatwo mo´┐Żna si´┐Ż bowiem zarazi´┐Ż angin´┐Ż, a ju´┐Ż szczeg´┐Żlnie wtedy, gdy sami jeste´┐Żmy zm´┐Żczeni.

Jak objawia si´┐Ż angina? Przede wszystkim podczas choroby pojawia si´┐Ż bardzo silny, okre´┐Żlany przez ludzi jako „promieniuj´┐Żcy do uszu” b´┐Żl gard´┐Ża. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż trudno´┐Żci w oddychaniu, kt´┐Żre spowodowane s´┐Ż obrz´┐Żkiem gard´┐Ża. Oczywi´┐Żcie pojawia si´┐Ż wysoka gor´┐Żczka. W´┐Żz´┐Ży ch´┐Żonne, szczeg´┐Żlnie te umiejscowione na szyi, staj´┐Ż du´┐Żo bardziej powi´┐Żkszone i bardzo bolesne- to samo tyczy si´┐Ż naszych migda´┐Żk´┐Żw. Na migda´┐Żkach pojawia si´┐Ż w´┐Żwczas charakterystyczny dla anginy bia´┐Ży nalot. Towarzyszy mu nieprzyjemny zapach z ust oraz zaczerwienienia podniebienia. W trakcie choroby og´┐Żlnie bardzo ´┐Żle si´┐Ż czujemy, jeste´┐Żmy apatyczni, a czasami- ci´┐Żko nam oddycha´┐Ż.

Leczenie anginy to g´┐Ż´┐Żwnie stosowanie antybiotyk´┐Żw na bazie penicyliny. Najcz´┐Żciej stosuje si´┐Ż amoksycyklin´┐Ż. Niekt´┐Żrzy lekarze zalecaj´┐Ż w trakcie terapii jedzenie lod´┐Żw oraz picie bardzo zimnych napoj´┐Żw, kt´┐Żre nie tylko zmniejszaj´┐Ż obrz´┐Żk gard´┐Ża, lecz r´┐Żwnie´┐Ż sprawiaj´┐Ż, ´┐Że b´┐Żl gard´┐Ża, towarzysz´┐Żcy chorobie, staje si´┐Ż du´┐Żo ´┐Żatwiejszy do zniesienia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  hemoroidy
rynek przedsi´┐Żbiorstw
odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż konstytucyjna
problem
efekt synergiczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.