? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest anatomia?

Poj´┐Żcie anatomii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja anatomii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

anatomia - termin ten pochodzi z j´┐Żzyka greckiego, gdzie s´┐Żowo anatome oznacza rozcina´┐Ż. Anatomia jest nauk´┐Ż zajmuj´┐Żc´┐Ż si´┐Ż budow´┐Ż organizm´┐Żw ´┐Żywych. Jej przedmiot zainteresowania stanowi badanie i opis cia´┐Ża ro´┐Żlin i zwierz´┐Żt, por´┐Żwnywanie r´┐Żnych tkanek i narz´┐Żd´┐Żw (w ten spos´┐Żb uzyskiwane s´┐Ż wyja´┐Żnienia dotycz´┐Żce ich budowy) oraz zmiany o charakterze patologicznym w budowie tkanek i narz´┐Żd´┐Żw.

Anatomi´┐Ż mo´┐Żna podzieli´┐Ż na dzia´┐Ży dotycz´┐Żce budowy zwierz´┐Żt, ro´┐Żlin i cz´┐Żowieka. Anatomia zwierz´┐Żt dotyczy zar´┐Żwno budowy poszczeg´┐Żlnych gatunk´┐Żw jak i interesuje si´┐Ż por´┐Żwnywaniem poszczeg´┐Żlnych zwierz´┐Żt mi´┐Żdzy sob´┐Ż. Zwraca uwag´┐Ż zar´┐Żwno na rozw´┐Żj narz´┐Żd´┐Żw jak i ich wzajemne po´┐Żo´┐Żenie. Anatomia ro´┐Żlin zajmuje si´┐Ż budow´┐Ż tkankow´┐Ż oraz wzrostem i rozwojem organ´┐Żw. W obr´┐Żbie anatomii ro´┐Żlin wyr´┐Żnia si´┐Ż histologi´┐Ż, cytologi´┐Ż, fizjologi´┐Ż ro´┐Żlin, genetyk´┐Ż, embriologi´┐Ż ro´┐Żlin. Anatomia cz´┐Żowieka zajmuje si´┐Ż budow´┐Ż ludzkiego organizmu i jego narz´┐Żd´┐Żw, a wi´┐Żc: uk´┐Żadem ruchu, uk´┐Żadem pokarmowym, uk´┐Żadem nerwowym, uk´┐Żadem zmys´┐Ż´┐Żw, uk´┐Żadem dokrewnym, uk´┐Żadem oddechowym, uk´┐Żadem moczowo-p´┐Żciowym, uk´┐Żadem krwiono´┐Żnym, uk´┐Żadem krwiotw´┐Żrczym, uk´┐Żadem odporno´┐Żciowym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przyz´┐Żbica
uk´┐Żady organizmu
naczyni´┐Żwka
problem
owodnia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.