? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest analiza?

Poj´┐Żcie analizy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja analizy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

analiza - to poj´┐Żcie, kt´┐Żrym okre´┐Żla si´┐Ż metod´┐Ż post´┐Żpowanie o charakterze naukowym. Polega ona na dok´┐Żadnym zbadaniu danego zjawiska. Badanie to odbywa si´┐Ż poprzez podzia´┐Ż go na cz´┐Żci, aby pozna´┐Ż ka´┐Żd´┐Ż z nich dok´┐Żadnie. Dzi´┐Żki takiemu sposobowi mo´┐Żliwe jest poznanie struktury danego zjawiska, a tak´┐Że wyst´┐Żpuj´┐Żcych w nim r´┐Żnych zale´┐Żno´┐Żci, powi´┐Żza´┐Ż, a tak´┐Że jego dzia´┐Żania.

Analiza mo´┐Że dotyczy´┐Ż ka´┐Żdej dziedziny, dlatego te´┐Ż mo´┐Żemy m´┐Żwi´┐Ż o analizie w znaczeniu chemicznym, maj´┐Żc na my´┐Żli reakcje analizy, przez kt´┐Żre w´┐Żwczas rozumiemy rozk´┐Żad substancji. Z kolei analiza chemiczna jest przedmiotem dyscypliny - chemii analitycznej. Oznacza ona r´┐Żwnie´┐Ż badanie substancji i okre´┐Żlenie jej sk´┐Żadu.

Mo´┐Żemy m´┐Żwi´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż o analizie w sensie niematerialnym. W´┐Żwczas b´┐Żdziemy mie´┐Ż do czynienia z analiz´┐Ż matematyczn´┐Ż, analiz´┐Ż informatyczn´┐Ż, analiz´┐Ż literack´┐Ż, analiz´┐Ż ekonomiczn´┐Ż, analiz´┐Ż kryminaln´┐Ż, analiz´┐Ż filozoficzn´┐Ż i analiz´┐Ż b´┐Ż´┐Żd´┐Żw.

W zale´┐Żno´┐Żci od rodzaju analizy wykorzystuje si´┐Ż r´┐Żne sposoby pozyskiwania informacji na temat danego zjawiska. Dane pochodz´┐Żce z analizy s´┐Ż spisywane, gdy´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie jej celem jest dok´┐Żadne poznanie danych poj´┐Ż´┐Ż i zjawisk.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  satyra
konspekt
kamica szczawianowa
prawo konstytucyjne
gor´┐Żczka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.