? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest amortyzacja?

Poj´┐Żcie amortyzacjji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja amortyzacjji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

amortyzacja - systematyczne opisywanie zu´┐Życia aktywa trwa´┐Żego w koszty okresu.

Amortyzacja liniowa - metoda zak´┐Żadaj´┐Żca liniowe zu´┐Życie ´┐Żrodk´┐Żw trwa´┐Żych = koszt nabycia - warto´┐Ż´┐Ż rezydualna/okres ´┐Życia ´┐Żrodka trwa´┐Żego.

Amortyzacja jednostkowa - metoda oparta na liczbie us´┐Żug wykonywanych, obliczana jako iloraz warto´┐Żci do zamortyzowania i czasu ´┐Życia ´┐Żrodka trwa´┐Żego, aby obliczy´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż amortyzacji nale´┐Ży obliczy´┐Ż iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania ´┐Żrodka trwa´┐Żego.

Amortyzacja degresywna - metoda, w kt´┐Żrej amortyzujemy ´┐Żrodek trwa´┐Ży szybciej.

Amortyzacja przy´┐Żpieszona, najbardziej popularna z degresywnych - obliczana przez podwojenie stopy amortyzacji liniowej i obliczenie iloczynu podwojonej stopy amortyzacji liniowej i warto´┐Żci netto ´┐Żrodka trwa´┐Żego - oblicz stop´┐Ż liniowej, podw´┐Żj j´┐Ż i ignoruj´┐Żc warto´┐Ż´┐Ż rezydualn´┐Ż pomn´┐Ż przez warto´┐Ż´┐Ż netto aktywa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pomnik przyrody
nad´┐Żerka
deflator
mityzacja
biblia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.