? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest altruizm?

Poj´┐Żcie altruizmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja altruizmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

altruizm - postawa ´┐Życiowa lub styl bycia. Jest to cecha o kt´┐Żrej s´┐Żysza´┐Ż na pewno ka´┐Żdy z nas. Tym poj´┐Żciem interesowali si´┐Ż ju´┐Ż staro´┐Żytni filozofowie i teolodzy. Prowadzono za´┐Żarty sp´┐Żr i dyskusje na temat egoistycznej postawy ludzi, kt´┐Żra wyklucza´┐Żaby altruizm.

Mianem altruizmu okre´┐Żlano zachowania danego gatunku, nie tylko w´┐Żr´┐Żd ludzi, ale tak´┐Że gatunk´┐Żw o ni´┐Ższym poziomie intelektualnym, zwierz´┐Żt. Osoba, tudzie´┐Ż zwierz´┐Ż ponosi du´┐Że koszty, wyrzeczenia i po´┐Żwi´┐Żcenia w stosunku do innej osoby lub zwierz´┐Żcia.
W przypadku zwierz´┐Żt, takie zachowanie okre´┐Żla kwestia typu ochrona stada danego gatunku, w celu dbania o potomstwo i zwi´┐Żkszenia warto´┐Żci przystosowawczej.

Psycholodzy twierdz´┐Ż, i´┐Ż taka postawa jest sprzeczna z ludzk´┐Ż natur´┐Ż. Uwa´┐Żaj´┐Ż bowiem, ´┐Że nale´┐Żymy do gatunku egoistycznego, dbaj´┐Żcego tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie o swoje dobro. Nawet, je´┐Żli kierujemy si´┐Ż dobrem innego cz´┐Żowieka, to i tak, mamy w tym sw´┐Żj jaki´┐Ż ukryty cel.
Ka´┐Żdy z nas powinien sam stwierdzi´┐Ż, czy kieruje si´┐Ż dobrem innych i jest zdolny do za tym id´┐Żcych po´┐Żwi´┐Żce´┐Ż, czy te´┐Ż nie. Altruizm jest postaw´┐Ż bardzo pozytywn´┐Ż, a osoby ni´┐Ż obdarzone maj´┐Ż z´┐Żote serca.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  demokracja
post´┐Żpowanie karne
teorie procesu
kapita´┐Ż
kryzys
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.