? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest alogrytm transportowy?

Poj´┐Żcie algorytmu transportowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja algorytmu transportowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

alogrytm transportowy - metoda rozwi´┐Żzywania modeli transportowych.
*przy stosowaniu go korzysta si´┐Ż z twierdze´┐Ż i w´┐Żasno´┐Żci:
1) warunkiem koniecznym i dostatecznym na to, aby zadanie mia´┐Żo rozwi´┐Żzanie dopuszczalne jest r´┐Żwno´┐Ż´┐Ż:
2) ka´┐Żde zbilansowane zadanie transportowe ma zawsze sko´┐Żczone rozwi´┐Żzanie optymalne.
3) z uwagi na warunek bilansowy dok´┐Żadnie jedno dowolne spo´┐Żr´┐Żd (m+n) r´┐Żwna´┐Ż uk´┐Żadu jest kombinacj´┐Ż liniowa pozosta´┐Żych, czyli uk´┐Żad ten sk´┐Żada si´┐Ż z (m+n-1) r´┐Żwna´┐Ż liniowo niezale´┐Żnych.
4) ka´┐Żde rozwi´┐Żzanie bazowe zbilansowanego zagadnienia transportowego ma (n+m-10 zmiennych bazowych.
5) je´┐Żeli wielko´┐Ż´┐Ż dostaw (aij) i odbioru (bj) zadania transportowego wyra´┐Żaj´┐Ż si´┐Ż liczbami ca´┐Żkowitymi to w ka´┐Żdym bazowym rozwi´┐Żzaniu wszystkie zmienne decyzyjne przyjmuj´┐Ż warto´┐Żci ca´┐Żkowite.
6) aby zagadnienie transportowe by´┐Żo niezdegenerowane potrzeba i wystarcza, by nie by´┐Żo takiej nie pe´┐Żnej grupy punkt´┐Żw dostaw dla kt´┐Żrej ´┐Ż´┐Żczna wielko´┐Ż´┐Ż dostarczonego ´┐Żadunku jest r´┐Żwna sumarycznemu zapotrzebowaniu pewnej grupy punkt´┐Żw odbioru.
* algorytm transportowy s´┐Żu´┐Ży do rozwi´┐Żzania modeli transportowych.
* jest procedura iteracyjn´┐Ż, kt´┐Żra w pierwszym etapie wyznacz pocz´┐Żtkowe rozwi´┐Żzanie bazowe a w nast´┐Żpnym iteracjach pozwala je ulepszy´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  materia´┐Ży izolacyjne
w´┐Żosie´┐Ż spiralny
pandemia
VAT
b´┐Żl ucha
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.