? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest alimenty?

Poj´┐Żcie aliment´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja aliment´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

alimenty - ´┐Żrodki ´┐Żwiadczone na rzecz utrzymania dzieci, a tak´┐Że zwi´┐Żzane z opiek´┐Ż i ich wychowaniem, ´┐Żrodki ´┐Żo´┐Żone na rzecz utrzymania ludzi doros´┐Żych, kt´┐Żrzy nie mog´┐Ż utrzyma´┐Ż si´┐Ż w´┐Żasnymi si´┐Żami.

W polskim prawodawstwie do ´┐Żwiadczenia aliment´┐Żw zobowi´┐Żzywani s´┐Ż wzajemnie rodzice i dzieci (r´┐Żwnie´┐Ż adoptowane), rodze´┐Żstwo, ma´┐Ż´┐Żonkowie, a tak´┐Że byli ma´┐Ż´┐Żonkowie w razie rozwodu i uniewa´┐Żnienia ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa. Uchylanie si´┐Ż od ´┐Żwiadczenia aliment´┐Żw podlega karze.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wymioty
region
windows
stwardnienie rozsiane
film
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.